Hoewel beschadigd kan het kabinet-Rutte gewoon verder (commentaar, In het nieuws/NRTC Handelsblad, 17 december)

Deze kop met ‘gewoon verder’, verraadt de twee handen op één buikcultuur tussen politiek en geschreven pers. De afgestemde motie van Afkeuring van gisteravond liet er geen misverstand over bestaan: ‘eens maar nooit meer’, zoals een fractieleider dat uitdrukte. Het is geen kwestie van ‘gewoon’ verder, maar van ‘serieus verder gaan zonder nog één uitglijder te maken’ – lees: in arren moede – en dus onder curatele ‘verder’, en niet als ‘business as usual’, zoals altijd in het verleden te doen gebruikelijk. Het werd naar aanleiding van alle gedane uitspraken vanuit de Kamer duidelijk dat het ministerie van Veiligheid en Justitie niet meer als ‘VVD-partijbureau’ door kan gaan en dat er structurele hervormingen moeten worden doorgevoerd om er echt een ministerie ter verdediging van de Grondwet en dus de rechtsstaat, zoals het juist, volledig en tijdig informeren van de Kamer. En wel op basis van een adequate dossieradministratie en archief. En daarvan is op dit moment absoluut geen sprake.

Dat premier Rutte onder deze omstandigheden geen regie heeft gevoerd is hem in dit tijdsgewricht van transparantie en openheid ook zeer kwalijk te nemen, zeker omdat zijn karakterstructuur met zijn overbekende frivoliteit en ontspannenheid hem daarin parten speelt en dwarsboomt. De nonchalance van Rutte hoort dus tot het verleden.

Advertisements