Tags

, ,

Met open grenzen is de welvaartsstaat ten einde (Harrie Verbon, Opinie & Debat/de Volkskrant, 14 december)

http://www.volkskrant.nl/opinie/met-open-grenzen-is-de-welvaartsstaat-ten-einde~a4207437/

Vluchtelingencrisis

Door de blijvende toestroom van vluchtelingen zal permanente massawerkloosheid ontstaan.

# Gezien de aantallen vluchtelingen die wij kunnen verwachten, kan het om werkloosheid in dezelfde orde van grootte gaan als eind jaren zeventig. Het verschil met toen is dat het slechte nieuws nu vooral voor de werkenden is, terwijl de oliecrisis ook voor werkgevers slecht nieuws was.

# Werkgevers zijn de spekkopers in de vluchtelingencrisis. Als de asielzoekers zo geïntegreerd raken dat ze zich snel op de arbeidsmarkt kunnen melden, zal door de overvloed aan potentieel personeel, de macht van de vakbond, die toch al was verminderd door de financiële crisis, nog meer afkalven. Dat was tijdens de oliecrisis ook zo, maar toen zaten ook de werkgevers niet zo goed in de slappe was.

Terecht gaat Verbon, hoogleraar openbare financiën te Tilburg, uit van één noodzakelijke voorwaarde voor deze vluchtelingen als het gaat om een snelle toetreding op de arbeidsmarkt, en dat is – in verband met de algemene ervaring die met migranten in het verleden is opgedaan – een snelle integratie en dat betekent een razendsnelle basisbeheersing van de Nederlandse taal. Daar gaan jaren overheen als de taalcursussen eenmaal gestart zijn. Anders zijn ze kansloos, tenzij het gaat om omgeschoold werk, al schijnen de meeste vluchtelingen redelijk hoog opgeleid te zijn. Maar dat is geen garantie voor het snel vinden van werk. Zelfs niet vanuit begeleidende uitzendbureaus of andere bemiddelaars. Omdat deze factor niet door Verbon wordt genoemd, vallen zijn overige argumenten in het water. Voorlopig hebben onze eigen werkzoekenden dus niets te duchten van deze schijnbare concurrentie. Laat staan dat werkgevers spekkopers zullen zijn. Daar is geen sprake van. Laten we dus voorlopig optimistisch blijven over de tempo en termijn dat de burgeroorlogen in alle betrokken landen voorbij zijn. Dan spelen al die risico’s voor onze welvaartsstaat (terminologie economen)/verzorgingsstaat  (gedragswetenschappers) helemaal niet.