Frans Timmermans ziet niks in ‘mini-Schengen’ ( Stéphane Alonso, In het nieuws/NRC Handelsblad, 9 december)

Pamflet Het kan fout gaan met Europa, zegt de Eurocommissaris

# Frans Timmermans ziet niets in het Nederlandse idee om zich terug te trekken in een ‘mini-Schengen’ als de vluchtelingencrisis aanhoudt. „Wat los je daar in hemelsnaam mee op”, zegt de tweede man van de Europese Commissie vandaag in deze krant.

En als de politieke omstandigheden je dwingen tot terugtrekken omdat anders de verzorgingsstaat geheel ten gronde wordt gericht? Wat dan Frans Timmermans? Iedere nieuwe oplossingsoptie is nu dus welkom!

# Van zijn hand verschijnt vrijdag Broederschap, een boekje over de moeilijke tijden in de EU, waarin hij pleit voor minder retoriek en angst en meer verbondenheid, empathie en leiderschap. Minister Dijsselbloem (Financiën), net als Timmermans PvdA’er, sprak twee weken terug over de mogelijkheid van een kleinere vrijreizenzone, met Zweden, Duitsland, Oostenrijk en België. „Als de EU-oplossing er niet komt, moeten we bereid zijn onze eigen samenleving te beschermen”, aldus Dijsselbloem.

Plan B zou dan neerkomen op een uitbouw van de unie van de aloude West-Europese landen die wel mogelijkheden zien in een kleinschalige aanpak van sterke EU-lidstaten, die de Europese tradities onder de knie hebben, wat je van de nieuwe Oost-Europeanen niet kunt zeggen. Die oorspronkelijke basiskern kan dan beter op eigen houtje het vluchtelingenprobleem in dit geval aanpakken en dat in goed onderling overleg, wat met de Oost-Europeanen niet mogelijk is.

# “Het is denken in bekende, eeuwenoude Nederlandse patronen, zegt Timmermans hierover. „Het water stroomt binnen, dan moet ik een dijk bouwen. Ik snap dat wel, maar maak je redenering af.” Een mini-Schengen is schadelijk voor de economie en praktisch onuitvoerbaar, zegt hij. „Hoe grens je de boel af? Met hekken?” De vluchtelingencrisis kan alleen worden opgelost „met de erkenning op het hoogste politieke niveau dat we dit alleen maar samen kunnen oplossen”. EU-leiders moeten elkaar weer gaan vertrouwen.

Wie kan hard maken dat een mini-Schengen schadelijk is voor de economie en praktisch onuitvoerbaar is?

# Timmermans noemt Broederschap zijn „hartekreet”. Hij vraagt niet om meer bevoegdheden voor de Commissie. „Dan sla ik ieder ander debat in één klap dood.” Wel wil hij een dialoog die „niet alleen maar draait om het absolute eigen gelijk”.

Waarom kan Dijsselbloems plan voor een mini-Schengen niet als een aanzet tot dialoog worden beschouwd?

# Hij schrijft: „We moeten af van die extreme polarisatie tussen de uiterste pragmatici, die alles geleuter vinden, en de idealisten die overal van dromen maar niet meer met de voetjes op de grond komen.”

Zou dit niet precies het resultaat zijn geweest van een grenzeloos snelle uitbreiding van de EU naar 28 lidstaten? En dat we nu moeten boeten voor dat grenzeloze optimisme waaraan de voorgaande Commissies zich schuldig hebben gemaakt?

# Hij waarschuwt voor gemakzucht over Europa. „Ik merk te vaak, zeker bij jonge mensen, zo’n houding van: het is een hoop gedoe maar het komt weer goed. Maar als we niks doen kan het ook fout gaan.”

Inderdaad is alles op dit moment mogelijk; ongelukjes liggen in kleine verborgen hoekjes, maar met zekerheid kan ook niet gesteld worden dat alles uiteindelijk goed komt met alle weeffouten van de EU zelf. inderdaad kunnen we met niks doen – of liever met het gerommel van dit moment – ook fout gaan. Niets is zeker en niets valt met enige garantie op een definitieve oplossing van de problemen uitgedokterd of uitgedacht worden.

Advertisements