Tags

, , ,

Samenwerking met Turken onvermijdelijk, maar tegelijk bedenkelijk (commentaar, opinie/Trouw, 1 december)

# Een Europa dat niet weet waar het gemeenschappelijk belang ligt en dat de samenwerking in de waagschaal stelt door het benaderen van het verkeerd begrepen eigenbelang, maakt zich vatbaar voor chantage.

Dit zijn juist gekozen woorden voor het blamerende optreden van de Europese leiders tijdens de top met Turkije. De EU heeft zich niet alleen vatbaar gemaakt voor chantage, maar is er met beide benen in de val getrapt. En dat alleen omdat Angela Merkel niet tijdig is teruggefloten door de Europese Raad van regeringsleiders om grenzen te stellen aan de instroom, maar zeker ook door de wereldgemeenschap (via de VN) niet mede verantwoordelijk én aansprakelijk te stellen voor deze kolossale volksverhuizingen, die dus wereldwijs moest worden aangepakt. De Europese diplomatie heeft op alle fronten gefaald en Europa is wederom de dupe hiervan (na de schulden- en bankencrisis).

De Europese leiders zijn door collectieve blindheid vanwege tegenstribbelende regeringsleiders die alleen maar de eigen nationale belangen op het oog hebben, zo gedesoriënteerd geraakt dat er bijna een fatale fall-out in het gezonde verstand is ontstaan vanwege de afwezigheid van het kritisch denkvermogen van de leiders. Deze EU heeft inmiddels bewezen niet opgewassen te zijn tegen de praktische uitbreidingsproblemen die de afgelopen tien jaar hebben plaatsgevonden binnen de Unie en dus moet dat proces geheel gestopt worden.

# Om de medewerking van Turkije te krijgen bij het beter beheersbaar maken van de exodus uit Syrië en de buurlanden, moest Europa de Turkse regering concessies doen die te denken geven.

Hoezo moest Europa de Turkse regering concessies doen? Daar is geen sprake van als de EU z’n verstand had gebruikt en eerst intern orde op zaken had gesteld door alle nieuwe lidstaten ter verantwoording geroepen om hun eigenzinnige en eigenwijze gedragingen af te stoppen. Er had ook onmiddellijk als duidelijk signaal en waarschuwing eigen douane-, politie- en andere specialisten naar de oostelijke buitengrenzen moeten worden (liever: zijn) gestuurd door het gezag Unie-wijd persoonlijk in eigen hand te nemen. Daarvoor is het overigens nog niet te laat omdat deze handelingen alsnog kunnen en dienen te worden uitgevoerd; dat zal op de volgende EU-top moeten worden geregeld. De ontwikkelingen gaan nu zo snel dat iedere vorm van obstructie tegenover het EU-belang in, direct afgestraft moet worden. Buitengrenzen dienen per direct gesloten te worden opdat ‘Schengen’ gewoon uitgevoerd wordt, want zo staat het in de tekst. En dat gebeurt dan maar langs alle denkbare wegen die op dit moment ingezet kunnen worden.

# De criteria voor toetreding tot de Europese Unie zijn – vooral op terreinen als democratie, de rechtstaat en de vrijheid van meningsuiting – gelukkig dusdanig dat het lidmaatschap voorlopig niet reëel is. Maar wie garandeert dat Europa consequent aan die criteria vasthoudt op de langere termijn; de afhankelijkheid van Turkije kan immers nog groter worden en ook bij de toetreding van enkele Oost-Europese landen is er niet al te consequent met de criteria omgegaan.

Deze opmerkingen zijn volkomen terecht, en hier zijn de grootste eurofielen zoals D66 als de grote schuldigen aan te wijzen omdat ze simpelweg te naïef zijn geweest. Wij zijn nu als EU duidelijk tegen de grenzen aangelopen om een monetaire unie op te bouwen die qua omvang automatisch tegen zijn tegenkrachten aanloopt omdat er technisch overspanning gaat ontstaan want een universeel verschijnsel, zoals in het oude, klassieke ‘Rome’ en de Romeinen is gebleken, maar daar niet alleen. Kortom, de eindstrijd van de EU is nu al ingegaan omdat dit huidige model onhanteerbaar is gebleken.

De laatste drie alinea’s van het Trouw-commentaar kunnen daarmee onbesproken blijven omdat de basisfout van de huidige EU hierboven al is geformuleerd: te snel en te impulsief geëxpandeerd en de voorgaande Commissies hebben zich slechts door het grote geld en het waanzinnige neoliberalisme laten gijzelen. De Amerikaanse aanmoedigingen om de EU vaart te laten maken met de afronding van een volwaardige Europese federatie kan bijna als een valkuil ten gunste van de eigen machtsperspectieven van de VS worden aangemerkt of beschouwd. Het Paard van Troje is binnengehaald.