Tags

,

Gatenkaas na 80 jaar zoutwinning (Anette Toonen, Katern Economie/NRC Handelsblad, 25 november)

Reportage | Bodemverzakking AkzoNobel wil zoutholtes in Twente vullen met onder meer vliegas om de bodem te verstevigen. Maar dat wil de bevolking niet. “Onze bodem is geen afvalbak.”

# De grond in de omgeving van de zoutfabriek van AkzoNobel in Hengelo is in de loop der tijd twee meter gezakt. De komende jaren komt daar volgens Pinkse, manager van de mijnbouwafdeling, nog eens vijftig centimeter bij. “Bij elke vorm van mijnbouw haal je iets weg uit de ondergrond en dat vertaalt zich in altijd in bodemdaling.”

Dit is natuurlijk modern mijnbouwkundig inzicht dat destijds waarschijnlijk niet bestond, want anders was er toen al massaal via de publieke opinie actie gevoerd, zoals nu bij de schaliegas gebeurt. Onder is de bodemdaling ingezet door ruïneus bodemschatten te plunderen, zonder na te denken over de consequenties hiervan. We zijn benieuwd of de mensheid inmiddels genoeg leergeld heeft opgedaan om dit soort winningstechnieken definitief af te schaffen en zodoende een stabiele bodemstructuur te garanderen. Nog los van de winningstechnieken van de fossiele grondstoffen die als grote schadepost de CO2-uitstoot kent. Wat was de mensheid destijds onwetend…

# De bodem tussen Enschede en Hengelo is “een gatenkaas”, zegt bewoner Vic van Dijk. Tachtig jaar lang is er zout gewonnen. In de weilanden staan honderden ‘zouthuisjes’, tussen de bomen. Onder elk huisje, van hout met een golfplaten puntdak, zit een boorgat met ‘afsluiters’, een soort kranen. Hier gaat water de grond in en komt er pekel uit. De ‘gatenkaas’ heeft zeer zwakke plekken. Als niet wordt ingegrepen zullen 62 oude zoutholtes (cavernes) een keer instorten, voorziet AkzoNobel. Bij veertig van die 62 holtes ontstaan dan sink holes (zinkgaten) of ‘kommen’ in het landschap, mogelijk met een diameter van tien meter tot 110 meter en een diepte van 3 tot 23 meter.