Terug naar 1984 (S. Montag, Overpeinzingen 1827, NRC Weekend/NRC Handelsblad, 21 november)

Handen omhoog! Riep de politie tegen gangsters. Op een vliegveld gewoon geworden.

# Geen wonder dat dit wantrouwen zich aan de hele maatschappij meedeelt. Bij mij in de buurt is een winkel in elektronica. Als ik erlangs kom bestudeer in de etalage. Telkens weer ben ik geïnteresseerd door die enorme verscheidenheid van voor mij raadselachtige apparatuur. Waar dient het allemaal voor? Inbrekers betrappen? Je buren afluisteren? Je kleine kinderen in de gaten houden? Gewoon te weten komen wat er aan de hand is?

# De mens in de 21ste eeuw heeft zich op twee manieren aan deze nieuwe tijd aangepast. De digitale revolutie heeft het voor individuen en overheden mogelijk gemaakt, door te dringen tot wetenschap die vroeger strikt particulier tot zeer geheim was. Het zich nog altijd verbreidend terrorisme heeft voor deze ultra nieuwsgierigheid een nieuwe rechtvaardiging gegeven, die van de algemene veiligheid. Het particuliere bestaan is op zijn retour. Mij doet het meer en meer denken aan 1984 van George Orwell, Big Brother is watching you via de dan verplichte televisie, het dubbelwerkende telescreen dat de kijker permanent in de gaten houdt. De wereldmachten zijn daar permanent in staat van oorlog. Het komt me bekend voor.

Wederom een scherpe analyse van de hedendaagse samenleving door H.J.A. Hofland, die ook van een tikje overdrijving houdt. Immers kan de vraag worden gesteld of het particuliere bestaan op zijn retour is. Dat lijkt me niet, maar als de hedendaagse terroristen steeds grover te werk gaan en met name de IS-strijders ofwel de ISIS-fanaten steeds grover geschut inzetten, dan roept dat ook scherper gebruik van innovatieve elektronica op en dat is vanzelfsprekend. Want geen burger wil tot de slachtoffer van die rabiate extremisten worden gemaakt. Dan zijn alle geëigende contraterreurmaatregelen toegestaan, want het gaat om ons leven dat we niet voortijdig beëindigd willen zien worden door die fanatieke idioten.