Tags

De Europese Patriot Act (Rik Winkel, Economie & Politiek/fd, 20 november)

# Acht dagen na ‘9/11’ lag een ontwerp voor de Patriot Act bij het Congres. Een maand later zette president George Bush zijn handtekening onder de wet die de VS beter moest beveiligen tegen terrorisme. Frankrijk moet zijn reactie op ‘13/11’ afstemmen met de andere EU-landen.

Dit verschijnsel van gebrek aan snelheid blijft het chronische tekort van de EU, maar tot heden is dat niet rampzalig gebleken. Vooral de financiële en economische crises van de EU heeft aangetoond dat de unie zelfs deze mondiale ramp heeft kunnen doorstaan vanwege de verschillen die ieder continentaal stelsel kenmerkt vergeleken bij concurrerende stelsels. Geen economisch stelsel is superieur gebleken en zelfs de kapitalistisch-communistische stelsels van Rusland en China hebben zich kunnen handhaven tegenover de superieure vrijemarktstelsels van Amerika en Europa. Kortom, alles is relatief. Opgemerkt kan zelfs worden dat hoe chaotisch de EU ook is en zeker ook lijkt te zijn, ieder ander stelsel gelijkwaardige chaotische trekken kent die elkaar dus in evenwicht houden. De gemeenschappelijke euro is dan voor alle eurolanden (maar ook voor burgers van non-eurolidstaten die minder vaak hoeven te wisselen in het eurogebied) een voordeel; het enige voordeel achteraf gesproken. Of de EU is economisch rijker van is geworden is maar helemaal de vraag omdat de hele infrastructuur er al stond en omdat de economen graag concluderen dat de rijkdom is toegenomen, vooral vanuit pr-oogpunt.

# Systematische controle, ook van EU-burgers, of ze voorkomen in het SIS, op basis van gemeenschappelijke risico-indicatoren, is de belangrijkste eis die de Franse minister Bernard Cazeneuve vrijdag op tafel legt. Op het ogenblik hoeven houders van een EU-paspoort alleen een ‘minimale’ controle te ondergaan.

Het probleem is hierbij natuurlijk niet dat ‘onverdachte’ houders van een EU-paspoort alleen maar een ‘minimale’ controle moeten onderdaan, maar dat juist de dubbele paspoorthouders zoals de Turken en Marokkaanse (maar ook andere ingeburgerde Europese burgers met een andere moslimachtergrond) een risicofactor vormen. Als dat dubbele bezit van paspoorten vrijdag een apart punt van bespreking zal worden, is dat vraagstuk binnen enkele minuten opgelost.

# Dat woordje ‘systematisch’ ligt moeilijk. Volgens eurocommissaris Dimitris Avramopoulos heeft Frankrijk het volste recht om reizigers van buiten Schengen systematisch te controleren. Hoewel het weinig zin heeft om dat maar in één land te doen, weigert hij echter om dit tot norm te verheffen.

Dimitris Avramopoulos heeft helemaal gelijk.

# Dat zou namelijk inhouden dat de Schengengrenscode moet worden gewijzigd, wat onvermijdelijk een zware discussie zou losmaken over de vraag of EU-landen stelselmatig mogen controleren of hun ingezetenen geen terroristen zijn. Daar zit nu even niemand op te wachten.

Alles kan moeilijker worden gemaakt dat het feitelijk is. Daarin munt de EU dus uit, alsof het zeeën van tijd heeft om een rustige herensociëteit na te spelen. Geldingsdrang van nieuwe lidstaten?

 

Advertisements