Tags

,

Het brute geloof van IS (Marije van Beek, Katern de Verdieping/Trouw, 18 november)

Hoe rechtvaardigt IS het geweld? Uit diverse teksten is het een en ander op te maken. Het vgeloof van IS in vijf punten.

# 4. Moslims moeten hun toevlucht zoeken in het kalifaat

Met klem biedt IS moslims hun kalifaat aan als toevluchtsoord. In haar boek ‘De terugkeer van het kalifaat’ kenschetst Loretta Napoleoni Islamitische Staat als volgt: ‘Net zoals het oude Israël voor de Joden altijd het beloofde land is geweest, zo vormt het kalifaat voor moslims de ideale staat, de perfecte natie waarin ze bevrijding kunnen vinden na eeuwen van vernedering, racisme en onderwerping door toedoen van de ongelovigen, dat wil zeggen buitenlandse mogendheden, met hun moslimpartners.’

Het zint IS dus niet dat de moslims uit Syrië en Irak naar Europa vluchten. ‘Zou je iets wat beter is, verruilen voor iets wat minder is?’ luidt de titel van een IS-filmpje.

Precies zoals de aanhef van punt 4 aangeeft (‘Moslims moeten hun toevlucht zoeken in het kalifaat’), gebruikt IS graag het gebiedende werkwoord ‘moeten’, en daarmee wordt duidelijk wat de intentie van IS is: een duplicaat vormen van de joodse natiestaat Israel, om daarmee het islamitische kalifaat eveneens een wereldpodium te verschaffen, zoals Israel dat ook na WO2 heeft verkregen. De enige handicap van IS is het extremistische of radicale karakter van IS, waarmee het verschilt van de veelkleurigheid van het pluriforme joodse karakter van Israel, want dat wordt node in het kalifaat gemist. Vanwege de huidige burgeroorlogen binnen de islamitische naties, ziet het er ook niet uit dat er ooit een blijvend kalifaat zal komen, omdat deze terroristische staat zijn eigen doodsvonnis heeft getekend vanwege zijn radicalisme dat ongeëvenaard is en waartegen de wereldgemeenschap zich terecht tegen verzet. Dit kalifaat zal dus nooit een zetel in de VN kunnen bemachtigen en blijft daarmee paria in deze wereld.