Tags

, , ,

Wij zijn een onhistorische natie (Column H.J.a. Hofland, Opinie/NRC Handelsblad, 9 november)

In de voorbereiding en eerste fase was Nederland in Irak ruimschoots medeplichtig

# Terug naar Ahmed Chalabi. Een man met de carrière van een verrader. Hij werd raadgever en bondgenoot van het bewind van Bush. Dat de president en zijn neoconservatieve gezelschap hun oorlogsplannen op leugens hadden gebouwd, was al ruimschoots bekend voor het eerste schot in Irak viel. Maar de operaties gingen door, van mislukking naar mislukking. In de voorbereidingen en de eerste fase is Nederland daar ruimschoots medeplichtig aan geweest. Maar er zijn hier geen historici die zich daardoor uitgedaagd voelen. Wij zijn een onhistorische natie.

Het valt sowieso op dat maar heel weinig universitaire geleerden zich publiekelijk in het debat mengen, met uitzonderingen van een klein aantal van hen die niet uit de mediakanalen weg te slaan zijn. Maar de media zijn gezwicht voor de behoefte infotainment, zodat de diepgang in alle opzichten ontbreekt. Lang leve de vooruitgang van de mediatechnologie.