Tags

, ,

Erdogan wil de wereld veroveren (Marc Guillet, buitenland/Het Parool, 3 november)

De Turkse president Erdogan heeft zijn zin: zijn AKP heeft het weer alleen voor het zeggen.

# Wanneer de reporter vraagt waarom de westerse media hem kritiseren, haalt hij meteen uit. “Waarom respecteren ze de keuze van de natie niet? Vanaf de dag dat Erdogan met 52 procent tot president werd gekozen, hebben ze geen respect getoond. Is dat hun opvatting van democratie?”

# Het is Erdogan ten voeten uit. Verbaal altijd in de aanval en zijn daden vol van Ottomaanse symboliek. Bewust koos hij die moskee, want daar is het graf van Eyüp al-Ansari, de vaandeldrager van de profeet Mohammed. Ansari sneuvelde in 670 bij de eerste poging van de Arabische moslims om de christelijke stad Constantinopel te veroveren. De moskee speelde tevens een belangrijke rol bij de kroning van een nieuwe sultan.

#Erdogan ziet zichzelf ook als een ‘veroveraar’. Hij groeide op in de arme volkswijk Kasimpasha en schopte het tot burgemeester van Istanbul, daarna tot premier en nu is hij alweer een jaar president. Altijd moest hij het verzet overwinnen van de verwesterde elite van Turkije, die vrome moslims zoals hij ‘reactionair’ vond en buitensloot.

# Hij maakt geen geheim van zijn ambitie om als sultan het land te regeren met zo weinig mogelijk tegenspraak, omdat die vertragend werkt op zijn ‘Heilige Mars’ naar een sterk , welvarend en machtig Turkije.

Het is een raadsel waarom Erdogan nog steeds EU-lid wil worden, want uit alles spreekt grote weerzin tegen het seculiere Westen. Of heeft hij de illusie dat hij het Westen zal kunnen gaan bekeren. No way. Een merkwaardige persoonlijkheid met tegengestelde kwaliteiten en eigen schappen.