Tags

, ,

De aangekondigde asielcrisis (Nicole Besselink, Katern de Verdieping/Trouw, 20 oktober)

Het kabinet lijkt totaal overrompeld door de groei van het aantal asielzoekers. Hoe kan dat? Vorig jaar al probeerde toenmalig staatssecretaris Teeven Nederland te waarschuwen. Hij vond weinig weerklank, ook niet in het kabinet.

Najaar 2015: kabinet oogt verrast

# Hoewel Teeven vorig jaar kennelijk al rekening hield met zulke aantallen, lijken de betrokken diensten en gemeenten niet op dergelijke scenario’s voorbereid. Zo is het aantal vluchtelingen in asielzoekerscentra dat gehuisvest moet worden alleen maar gegroeid. Pas als na de zomer duidelijk wordt dat hoeveel extra opvanglocaties er nodig zijn – waarvan de komst geregeld gepaard gaat met lokaal verzet – lijkt het kabinet spijkers met kopen te willen slaan en komt er schot in alternatieve huisvesting in containers en kantoren.

# Verder blijken de bedden die erkende vluchtelingen in azc’s bezet houden niet zo makkelijk aan te vullen. Hoe hoog de nood is, is te merken als staatssecretaris Dijkhoff zich in augustus genoodzaakt ziet in de Volkskrant een beroep te doen op ‘stoere’ bestuurders om hem te helpen aan nieuwe opvanglocaties. “Het ligt overal lastig, maar het probleem is te groot. We hebben niet meer de tijd om jaren na te denken of er ergens een azc kan komen.”

# De krappe reserves worden ook pijnlijk duidelijk in Oranje, als Dijkhoff zonder bedden zit en de gemeente Midden-Drenthe begin oktober dwingt tot opvang. En dan zijn er nog de bussen die asielzoekers van noodopvang naar noodopvang rijden. Dat terwijl het Coa in april, maanden voor de huidige piek, al had gewaarschuwd de komende tijd zeker tienduizend extra bedden nodig te hebben en achter te lopen op schema.

# Op andere punten oogt het kabinet ook verrast. Zo moest het personeelsbestand bij de IND dit jaar al tot twee keer toe met honderd medewerkers worden uitgebreid. Die hoor- en beslismedewerkers moeten ook in het weekend aan de slag om te voorkomen dat de asielaanvragen zich ophopen.

# Er was paniek in de Trêveszaal, maar maatregelen, ho maar. We zijn nog niet eens op de helft van de 65.000, maar de opvang schiet al tekort.

Dit is een overdreven reactie van de auteur door te reppen van ‘paniek in de Trêveszaal’, aangezien iedereen – zowel politiek als burgers – overvallen zijn door deze aantallen en ook de paniek EU-wijs aanwezig was. Niemand had afgelopen zomer kunnen bevroeden dat de commerciële – ja, criminele – mensensmokkelaars zo’n aanbod van vluchters kregen, waardoor de commerciële vraag en aanbod-wetten hun werk deden en ook de wet van de grote getallen de rest. Nooit eerder in de geschiedenis heeft deze enorme stroom vluchtelingen zich voorgedaan, natuurlijk veroorzaakt door verschillende burgeroorlogen en terrorisme van nieuwe verschijningen als IS/v.h.ISIS, die de wereld hebben verrast. Hiertegen is geen enkele georganiseerde en hoogtechnologische samenleving opgewassen.

# Voor de oppositie zijn het allemaal aanwijzingen dat het kabinet er niet klaar voor was. Politici die Teevens voorspellingen hekelden, gebruiken die nu als stok om mee te slaan. Zoals D66-fractieleider Alexander Pechtold afgelopen week. “Vorig jaar zei het kabinet dat er 65.000 vluchtelingen zouden komen. Er was paniek in de Trêveszaal, maar maatregelen, ho maar. We zijn nog niet eens op de helft van dat aantal, maar de opvang schiet al tekort. We zijn dus slecht voorbereid.” Voorman Arie Slob van de ChristenUnie, de partij die Teeven eerder paniekzaaierij verweet, spreekt nu van een ‘mistaxatie’ van het aantal nieuwkomers. “Zelfs op basis van de cijfers die de afgelopen maanden al beschikbaar waren, kon je weten dat het hogere aantallen zouden worden.”

Geen enkel oppositieleider had recht van spreken, op de immer beheerste Arie Slob na, al is zelfs het waardeoordeel ‘mistaxatie’ ook misplaatst. Zoals  een invasie van Marsmannetjes was deze invasie van vluchtelingen even onvoorspelbaar. Dat zijn de feiten. De oppositie is geheel verslaafd aan sensatieberichten die vervolgens driftig worden misbruikt om de regering op het matje te roepen. Maar altijd tevergeefs. Iedere oppositie zou immers precies als de huidige regering gehandeld hebben. De ambtenarij loopt altijd achter de feiten aan; dat is altijd zo geweest en zal altijd ook zo blijven. Zeker bij deze onvoorspelbare ontwikkelingen. En Teeven wilde niet als de inhalige gastheer de geschiedenisboeken ingaan.

# Met hogere aantallen hielden we wel rekening, zei Dijkhoff vorige week, maar zo hoog als nu? “De echte piek vanaf augustus zag ik niet aankomen, en mijn Europese collega’s van alle andere lidstaten evenmin.” De opvang van asielzoekers wordt daarom ‘op een iets meer adhokkerige manier’ georganiseerd, maar er heeft in Nederland nog niemand op straat hoeven slapen, houdt Dijkhoff de Kamer voor. Het had met de opvang allemaal stukken erger gekund, wil hij maar zeggen.

# En die voorspelling van Teeven? Dat aantal van 65.000 asielzoekers was een geëxtrapoleerd cijfer en verdween vorig jaar al snel weer van tafel toen het aantal Eritreeërs dat Nederland als bestemming koos weer afnam, vertelde Rutte vorige week aan de Kamer. “Wij zijn nooit in de buurt gekomen van dat soort aantallen en hebben er ook geen maatregelen voor hoeven nemen.”

Kennelijk heeft het kabinet nooit geloofd in de voorspellingen van Teeven. En VVD-fractieleider Halbe Zijlstra evenmin. “Degenen die deze grote aantallen keurig hadden voorzien, moeten zich maar melden“, zei hij vorige week. “Als zij deze situatie toen al voorzagen, was het leuk geweest als zij haar ook hadden geagendeerd.”

Dit was dus niet te agenderen. Maar ‘Den Haag’ heeft zich weer typisch Haags getoond, veilig onder zijn eigen kaasstolp en zich afreagerend op de boze buitenwereld. ‘We dronken een glas, deden een plas en alles bleef zoals het was.’

Advertisements