Tags

, , ,

Buma wil af van moreel principe vluchtelingenopvang (op Joop.nl en in Buitenhof)

CDA-leider: ‘Vluchtelingen moeten niet gelijk gesteld worden aan burgers’

# CDA-fractievoorzitter Sybrand Buma wil dat het uit 1951 stammende internationale vluchtelingenverdrag gewijzigd wordt zodat vluchtelingen minder rechten hebben. Het verdrag is opgesteld om herhaling van praktijken uit de Tweede Wereldoorlog te voorkomen. Volgens Buma is het niet meer van deze tijd. Hij wil dat vluchtelingen een aparte status krijgen met minder rechten dan burgers en dat ze na afloop van een oorlog teruggestuurd worden, zo verklaarde hij in Buitenhof.

# In Buitenhof legde politiek filosofe Tamara de Waal uit dat het voorstel van de VVD met betrekking tot vluchtelingen in strijd met de wet is. De bewering van de liberalen dat Turkije een veilig land is en dat een vluchteling die vervolgens doorreist naar een ander land dus geen oorlogsvluchteling is maar een economisch vluchteling houdt zowel juridisch als moreel geen stand, verklaarde ze. Ook merkte ze op dat geen enkele politicus in Nederland moreel leiderschap toont. Ze noemde als voorbeeld de Duitse christendemocratische leider Merkel die desgevraagd verklaarde dat het naleven van principes in deze kwestie belangrijker is dan haar eigen politieke toekomst.

# CDA-leider Buma die na De Waal aanschoof bij presentator Paul Witteman stelde dat de uiteenzetting van de politiek filosoof zo op YouTube kon en vele malen bekeken moet worden. Want over het vluchtelingenverdag uit 1951 gaat de komende tijd het debat, meent hij. Zelf wil hij dat het gewijzigd wordt. Oorlogsvluchtelingen moeten na het verkrijgen van een erkende status niet dezelfde rechten hebben als andere burgers. In het fragment eerst de uitleg van De Waal, daarna Buma.[1]

Vervolgens het internationaal vluchtelingenverdrag:

Het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties uit 1951 vormt het uitgangspunt van internationale vluchtelingenbescherming. In het verdrag staat dat mensen die vervolging vrezen wegens ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of een politieke overtuiging, recht hebben op bescherming. Ook het belangrijke beginsel van non-refoulement staat in het Vluchtelingenverdrag: staten mogen geen mensen terugsturen naar landen waar zij te vrezen hebben voor vervolging.[2]

Gezien het bijzondere karakter van deze vluchtelingenstroom, die geen historisch precedent kent, en mede gelet op het feit dat deze stroom exorbitant omvangrijk is en door geen enkel opvangland (meervoud) gedragen kan worden, is het bestaande vluchtelingenbeleid niet ongeldig geworden omdat er niets in staat waar Buma zich tegen hoeft af te zetten. Maar hij heeft ongelijk als er geen sprake zou zijn van burgers, want burgers zijn al deze vluchtelingen te allen tijde. Daarover is geen discussie mogelijk. En ook van minder rechten kan geen sprake zijn indien men constateert dat sobere en een korte periode van opvang ook onder een aangepast vluchtelingen dient te worden ondergebracht. En van morele principes kan nooit afstand worden gedaan; hoe kan Buma dat nou beweren? De wereld op z’n kop. De huidige omstandigheden konden in 1951 niet worden voorzien in de toenmalige toekomstige wereld. De conclusie luidt dat de kwalificatie dat het vluchtelingenverdrag niet meer van deze tijd is, overdreven en misleidend. Het dient, zoals iedere wetgeving of verdrag, op z’n tijd te worden aangepast aan de nieuw ontstane omstandigheden. Dat is alles. De politiek heeft altijd de neiging te overdrijven. Jammer is dat toch. Geldingsdrang is een chronische ziekte of tekortkoming binnen de politiek.

[1] [http://www.joop.nl/politiek/detail/artikel/34377_buma_wil_af_van_moreel_principe_vluchtelingenopvang/?utm_medium=newsletter&utm_source=joop_nieuwsbrief]

[2] http://www.vluchtelingenwerk.nl/wat-wij-doen/standpunten/standpunt-vluchtelingenverdrag?gclid=CNz959TYzMgCFWnkwgodhpgEuA