Tags

, , , ,

Spanje legt begrotingsregels naast zich neer, voorlopig zonder enig gevolg (Rik Winkel, Economie & Politiek/fd, 13 oktober 2015)

http://fd.nl/economie-politiek/1122473/brussel-tikt-spanje-op-vingers-wegens-tekort

# Spanje dreigt zwaar te zondigen tegen de begrotingsregels in het Europese Stabiliteits- en Groeipact (SGP). Maar wat er gebeurt als de conservatieve Spaanse regering niet bijstuurt voor de verkiezingen in december, blijft onduidelijk. Het lijkt erop dat de Spaanse premier Mariano Rajoy er met steun van zijn Duitse ‘partijgenoot’ Wolfgang Schäuble in is geslaagd zand in de Brusselse machine te strooien.

# De Europese Commissie heeft maandag ten langen leste haar opinie uitgebracht over de Spaanse ontwerpbegroting. Op speciaal verzoek van de regering van Mariano Rajoy loopt Spanje daarmee vooruit op andere landen in de eurozone. Dat gebeurt omdat het Spaanse parlement op verkiezingsreces gaat.

# Andere eurolanden hebben nog tot donderdag om hun ontwerp naar Brussel te sturen. Na beoordeling door de Commissie worden ze 23 november besproken in de Eurogroep.

# De Commissie stelt vast dat Spanje, dat al sinds 2009 in een buitensporig tekortprocedure zit en tot 2016 had gekregen om daaruit te komen, dit en volgend jaar opnieuw alle tekortnormen schendt.

# Het nominale tekort dreigt dit jaar uit te komen op 4,5% van het bbp in plaats van de eerder overeengekomen 4,2%. Het Spaanse tekort zou volgend jaar weer onder de norm van 3% moeten zitten, op 2,8%. Maar volgens de Commissie wordt het 3,5%.

# ‘Dit verschil komt voort uit een slechtere startpositie, lagere groei en een behoudender visie over de haalbaarheid van bezuinigingen, vooral op regionaal en lokaal niveau’, aldus de Commissie. De Spaanse regering zou ook niet specifiek genoeg zijn over sommige belastingmaatregelen.

# De autoriteiten worden dan ook ‘uitgenodigd‘ de lopende begroting strikt uit te voeren, de nodige maatregelen te nemen ‘binnen het nationale begrotingsproces’ om te verzekeren dat het pact in 2016 wordt nageleefd en ‘zo snel mogelijk’ een aangepast ontwerp in te leveren.

# Eurocommissaris Pierre Moscovici (Economische en Financiële Zaken) had dit oordeel van de Commissie vorige week maandag al uitgebreid toegelicht in en na de Eurogroep. Hij verkeerde in de veronderstelling dat de Commissie de opinie een dag later in Straatsburg formeel zou goedkeuren.

# Die voortvarende aanpak had volgens EU-bronnen ook de steun van Eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem en ECB-president Mario Draghi. De laatste zou zelfs hebben aangedrongen op sancties. In theorie had het Spaanse parlement de aanbevelingen van de Commissie dan nog mee kunnen nemen. Nu kan de Spaanse minister Luis de Guidos in de Eurogroep zeggen dat hij er niets meer mee.

# Een telefoontje van de Spaanse premier Rajoy naar Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker gooide de agenda echter door de war, aldus een gezaghebbende bron. Volgens Rajoy was de Commissie te pessimistisch. Juncker, die net als Rajoy behoort tot de christendemocratische familie, besloot de stemming uit te stellen, zodat de Commissie deze week nog wat veldwerk kon doen in Spanje.

# Dat veldwerk laat volgens vicevoorzitter Valdis Dombrovkis zien dat de belastinginkomsten in augustus hoger zijn dan begroot. Maar deze lijn moet eerst worden doorgetrokken, voordat de Commissie de prognose aan kan passen.

# De Spaanse regering kreeg rugdekking van de Duitse minister Schäuble, die ook tot de EVP behoort en altijd vol lof is over het Spaanse hervormingsbeleid. Volgens Schäuble was Moscovici in de Eurogroep veel milder over de Spaanse begroting dan na afloop tegenover de pers.

# De houding van de Duitse minister is opmerkelijk, omdat Schäuble de Franse commissaris eerder dit jaar verweet dat hij Frankrijk niet hard genoeg aanpakt over overschrijding van zijn tekort. En dat terwijl de correctieve maatregelen die Spanje eigenlijk zou moeten nemen groter zijn dan wat van Frankrijk werd verlangd.

Het blijft op deze manier een gepruts van jewelste. Spelletjes, spelletjes en nogmaals spelletjes.