Tags

, ,

Brief van de dag | Waarom ik bang ben voor Wilders (Fokke van der Wal, Opinie & Debat/de Volkskrant, 7 oktober)

# Tot slot werd mijn pamflet uit mijn handen gepakt en verscheurd. Is dit de vrijheid die hij voorstaat? Is dit wat hij van zijn achterban verwacht? Zou hij zijn verhaal niet meer moeten nuanceren opdat de mensen die op hem stemmen niet worden gevoed met angst maar net realiteitszin? Hoeveel van zijn volgelingen hebben een vluchteling in levende lijve ontmoet en het overleefd? Als ik me onveilig voel in mijn eigens stad komt dat niet doordat er meer vluchtelingen zijn maar door zijn achterban.’

Helaas heeft de heer Fokke van der Wal niet in de gaten welk politiek-psychisch spel door Geert Wilders wordt gespeeld, aangezien zijn politieke macht geheel en alleen afhangt van zijn gebrek een ‘realiteitszin’ en daarmee ook kan inspelen op de angstgevoelens van de bevolking. Dat zijn de slachtoffers van de economische automatismen van mondialisering of globalisering. De bevolkingsdelen die zich hierbij onzeker voelen vanwege de banen die op de tocht staan en de toestroom van deze vluchtelingen, versterken hun onzekerheid. En juist daarom kan van de Wilders-aanhangers en – stemmers geen realiteitszin worden gevraagd. ‘Wij’ als waarnemers van deze demonstranten via de kranten en tv-journaals zouden alleen ingezonden brieven naar de media moeten schrijven en verder helemaal niets, want hoe minder aandacht voor dit soort manifestaties in de kranten, hoe minder aandacht Wilders ook krijgt en daarmee stopt de agressie vanzelf wel, mits de overheid verstandig beleid voert en dat is dus de cruciale vraag. Want de aanpak in Oranje was geen schoolvoorbeeld van verstandige aanpak. Dat mag het kabinet zichzelf ook aanrekenen.

Advertisements