Tags

, , ,

‘Klimaatverandering kan leiden tot financiële chaos’ (Jeroen Tommelen, Ten eerste/de Volkskrant, 1 oktober)

Gouverneur Bank of England waarschuwt bedrijven

# Gouverneur Mark Carney van de Bank of England, een van de belangrijkste toezichthouders van de financiële wereld, waarschuwt dat klimaatverandering kan leiden tot chaos op de financiële markten en ‘potentieel gigantische’ verliezen voor investeerders en financiële instellingen.

# Wie de wetenschappelijke inzichten over klimaatverandering serieus neemt, moet volgens hem erkennen dat eenderde tot eenvijfde van de olie-, gas- en kolenvoorraden in de grond moeten blijven. Het gevaar op ‘gestrande bezittingen’ van bijvoorbeeld olie- en gasbedrijven is daardoor volgens hem reëel.

Wat deze ‘gestrande bezittingen’ precies betekenen wordt uit de tekst niet duidelijk.

# Carey uitte zijn waarschuwing dinsdagavond in een speech op uitnodiging van verzekeraar Lloyds. Hij is de eerste bankpresident die klimaatverandering als een direct gevaar betitelt voor de stabiliteit van de financiële wereld. ‘Op de lange termijn is dit een van de belangrijkste risico’s’, zei hij in een toelichting tegen de BBC. ‘Maar tegen die tijd kan het te laat zijn om maatregelen te nemen. Nu kan dat nog wel.’

# Wereldwijd is eenderde van de bedrijven betrokken bij een activiteit die de gevolgen van klimaatverandering zal voelen, zei Carney. Niet alleen de risico’s voor verzekeraars en bedrijven in fossiele energie veranderen, ook die voor de mijnbouw, chemie, bouw en industrie.

# Dat de waarde van deze bedrijven in de toekomst anders gewaardeerd zal worden, is volgens hem het probleem niet. ‘Het is juist goed als dat gebeurt. Maar als het plotseling gaat, en over de hele linie, is dat een potentieel gevaar voor de financiële stabiliteit en een mogelijke bron van verliezen.’

# Een van de gevaren is volgens Carney dat zelfs financiële toezichthouders als de Bank of England zelden tientallen jaren vooruit kijken, zoals nodig is om klimaatverandering te bestrijden. ‘Onze horizon voor monetair beleid ligt op twee tot drie jaar, en die voor monetaire stabiliteit iets verder, maar meestal niet verder dan grens van de kredietcyclus van tien jaar.’

# De wetenschappelijke consensus over klimaatverandering beschouwt hij ‘als een gegeven’, zei de bankpresident tegen de BBC. De belangrijkste conclusie is dat de gemiddelde temperatuurstijging op de wereld beperkt moet blijven tot 2 graden Celsius en dat de hoeveelheid fossiele brandstof die gebruikt kan worden daardoor beperkt is. ‘Een groot deel wordt letterlijk onverbrandbaar zonder kostbare technieken voor het afvangen en opslaan van CO2, die de economie van fossiele brandstoffen sterk zou veranderen.’

Hier wordt duidelijk het verband tussen fossiele brandstoffen en klimaatverandering aangebracht vanwege de verantwoordelijkheid van die fossiele bronnen voor CO2-vervuiling.

# Bedrijven moeten volgens hem veel transparanter worden over de mate waarin ze afhankelijk zijn van fossiele voorraden. Investeerders en kredietverschaffers kunnen de risico’s van die bedrijven dan beter inschatten, waardoor de kans op een plotselinge waardevermindering afneemt. Ook verzekeraars en langetermijninvesteerders weten zo beter welke bedrijven minder risico lopen. Carney: ‘Groen financieren kan op de middellange termijn geen nichemarkt meer zijn.’

De Bank of England heeft met deze waarschuwing de hele mondiale economische productieve wijze willen aankaarten en aanspreken en dat zal iedere regering moeten dwingen tot onvermijdelijke maatregelen te nemen. Het is nu 1 minuut voor 12.