Tags

, , ,

Top ministerie wist dat foto werd gemaakt (Marcel Haenen, NRC Weekend/NRC Handelsblad, 26 september)

Volkert van der G. | De foto van Volkert van der G. werd in overleg met Terrorismebestrijding gemaakt. Minister Van der Steur wacht een zwaar debat.

# Bij het OM heet het dat op het departement “de documentatie en de overdracht van informatie heeft gehaperd”. Dat komt naar verluid mede doordat in zaken van persoonsbeveiliging extra veel geheimhouding wordt betracht.’

Dat is inderdaad de makkelijkste uitleg, maar dat laat onverlet dat dit ministerie van Veiligheid en Justitie zoveel belangen door elkaar heen lopen, dat het nauwelijks te managen is en zeker niet onder de voorganger van Van der Steur, minister Opstelten, die een prachtige carrière heeft doorlopen, maar veel te lang is aangebleven en niet door Rutte opnieuw had mogen worden herbenoemd. Van der Steur lijkt wel de juiste man op de juiste plaats om de chaos op dit ministerie in goede banen leiden en tot een oplossing te brengen. Daarom is de verwachting dat Van der Steur een zwaar debat te wachten staat enigszins voorbarig, omdat hij niet overkomt als een bewindsman die geen stevige stappen durft te zetten als dat nodig is. Harde woorden om intern zijn gezag te vestigen lijkt hem op zijn lijf geschreven te zijn (‘Dit was eens maar nooit weer’). Donderdag dus een prikkelend en boeiend overleg tussen deze bewindsman en de Kamer. We mogen ons erop verheugen.