Tags

, , ,

Nepparlement (Paul Frissen, Opinie & Dialoog/fd, 23 september)

Op het politieke toneel gaat het om ‘framing’, om verwoording en maatschappelijke emoties

# Politiek is een symbolische orde. De populist lijkt dat beter te begrijpen dan welke zichzelf redelijk achtende politicus dan ook. In vlammende betogen agendeert hij de grote maatschappelijke vragen van deze tijd, zonder ooit een andere oplossing aan te dragen dan de zuivering, de uitsluiting en het klassieke schema van vriend en vijand. Dat maakt hem ongrijpbaar en hemeltergend tegelijkertijd, althans voor die politici die elk vraagstuk in het modernistische schema van doel en middel, van probleem en oplossing willen persen.

Een handzame en dus nuttige samenvatting van het moderne begrip populisme en de politieke populist.