Tags

, ,

‘Beleid is niet ingericht op crisissituaties’ (Frans Bogaard, economie/Het Parool, 7 september)

Boeren: Protestdag in Brussel

Duizenden boeren leggen vandaag Brussel lam, terwijl de Europese Commissie over steunmaatregelen vergadert. Hun doel: Europa een beter inkomen afdwingen. Actieleider is de Nederlandse LTO-voorzitter Albert Jan Maat.

# “Voor zover de hele Europese landbouw en tuinbouw is dit een buitengewoon beroerd jaar. We zijn best wat tegenwind gewend, maar de Russische boycot en de onrust in het Midden-Oosten hakken er nu wel heel erg in onze afzet.”

De vraag is of de huidige problemen veroorzaakt worden door de EU-boycot naar Rusland vanwege de inval en bezetting van de Krim en Oekraïne en de spanningen in het Midden-Oosten. Een econoom die gisterenavond op de radio1 – vermoedelijk et het Oog op Morgen – te beluisteren was, stelde vast dat het Europese boeren niet zijn afgestemd op de mondiale markt en dat de vraag van Nederlandse producten vanuit Rusland in het verleden de oorzaak waren van de huidige overproductie. De varkensboeren hebben er steeds op ingespeeld door investeringen en bedrijfsuitbreidingen. Hun goed recht, maar nooit is de kwestie van risico’s goed ingeschat, omdat Rusland sinds de dominantie van de gasexport al veel eerder had aangetoond dat er met dat land niet veilig te onderhandelen is.

Niemand had de annexatie van de Krim hebben kunnen voorspellen of voorzien, laat staan onze boeren. Dat mag als bedrijfsrisico worden aangemerkt. Dat nu voor deze sectoren een tweede spanningsveld in de vorm van het Midden-Oosten is ontstaan, die overigens ook al vele jaren voortduurt, mag als gebrekkig Nederlands beleid worden gezien omdat het in Den Haag en Brussel al enige jaren duidelijk moet zijn geweest dat deze agrarische beleidsterreinen te kwetsbaar zijn voor deze ontwikkelingen. Dus het afschuiven van de verantwoordelijk op het ‘beleid dat niet is ingericht op crisissituaties’ is onzinnig: het bedrijfsleven en dus ook de varkensboeren en melkveehouders hadden zich hierop moeten instellen.

# Het Europese landbouwbeleid is duidelijk niet ingericht op dit soort crisissituaties die zich buiten onze schuld voordoen, en dat moet veranderen. Samen met Brussel moeten we proberen dreigingen in nieuwe kansen om te zetten.’

Het is volgens de geciteerde econoom wel de schuld van de boeren, en er zal nu mét Brussel een oplossing moeten worden gezocht omdat we hier met een macro-economische en strategische problematiek te maken hebben die het nationale belang overstijgt. En dan niet de schuld aan Brussel geven dat zij te veel nationale soevereiniteit overnemen van de lidstaten!

# “Ik heb vandaag uitgebreid contact gehad met Europees Landbouwcommissaris Phil Hogan. Ik reken op geld voor herstructurering, eerdere uitbetalingen van voorschotten en steun voor de tijdelijke opstal van overschotten. Vorig jaar is nog een paar honderd miljoen euro aan superheffing op te veel geproduceerde melk betaald, dat geld moet terug naar de boeren. Wat we ook willen is een grondige aanpassing van het mededingingsbeleid, zodat we tot betere prijsafspraken kunnen komen met onze afnemers. Mede door de schuld van Brussel staan we nu in het overleg met de supermarkten te zwak.’

Hier wordt letterlijk bevestigd dat er overschotten bestaan en dat er teveel melk wordt geproduceerd. Kortom, de geïnterviewde had dus volledig gelijk en er is reden om het hele landbouwbeleid aan een grondige herziening te onderwerpen. Er deugt eigenlijk helemaal niets van.