Tags

, ,

Zij trekken scheuren door Europa (Marno de Boer, Katern de Verdieping/Trouw, 3 september)

Ze komen met velen, maar zijn nog geen promille van het aantal Europeanen. Toch weet de Unie zich geen raad, en zijn de lidstaten zo verdeeld dat zelfs hun onderlinge vrij verkeer, kroon op de Europese integratie, onder druk komt.

# Om te voorkomen dat de nieuwkomers doortrekken naar Duitsland, moeten ze worden voorzien van huisvesting, taalcursussen en in veel gevallen een uitkering of gesubsidieerde baan. De gezamenlijke waarde hiervan zou substantieel hoger liggen dan wat de eigen hulpbehoevende inwoners ontvangen.

Onder deze noodomstandigheden zouden de geëigende maatregelen onder de bestaande geldelijke normen moeten worden toegepast, zodat ze nooit boven het uitkeringsniveau van de bevolking zelf uitkomen. Er moet creatief naar praktische oplossingen gezocht worden.

# Als dwarsliggende landen toch onder diplomatieke druk quota accepteren, kunnen zij in de verleiding komen zich er later aan te onttrekken. Griekenland negeert al jaren ongestraft Europese asielafspraken. De door Athene geboden opvangfaciliteiten zijn bijzonder mager. Het Europese Hof van Justitie verbiedt lidstaten daarom vluchtelingen terug te sturen naar Griekenland, ook als Athene die volgens de Europese regels eigenlijk moet opvangen.

Hier bieden de regels geen uitkomst als het gaat om EU- en eurolidstaten die nooit hadden mogen worden toegelaten. Daarom dient er een ‘uitzonderingspositie’ te worden gecreëerd voor Griekenland en Oost-Europese lidstaten die ver onder het economische beschavingsniveau verkeren dan de West-Europese landen. Het gaat hier immers om door de Europese Raad gemaakte fouten in het verleden bij de toelatingsprocedures.

# Griekenland voert als argument aan dat het door de economische malaise geen geld voor opvang heeft. Maar de problemen in de Griekse opvang begonnen al voor de crisis. Bovendien ligt het gemiddelde inkomen in Griekenland nog altijd flink hoger dan in Oost-Europa.

Griekenland is in alle opzichten een buitenbeentje in de Unie, aangezien daar niets werkt zoals het zou moeten werken. Dat de Griekse problemen in de opvang ‘al begonnen voor de crisis’, kan daarom geen verbazing wekken. Maar de opmerking dat het ‘gemiddelde’ inkomen van de Grieken ‘nog altijd flink hoger’ is dan Oost-Europa, is een onsmakelijke opmerking, aangezien het gemiddelde inhoudt dat ook de vermogens van miljardairs dat gemiddelde wanstaltig hoog maakt (ook al is dat vermogen in het buitenland gestald) en dus een zuiver en alleen statistiek getal betekent, zonder enige waarde in dit vluchtelingendebat. Een zinloze opmerking dus.