Tags

, , ,

Onze regering moet nog leren de zee te vrezen (Herman Philipse, Opinie/NRC Handelsblad, 27 augustus)

Wacht niet met CO2-reductie tot Nederland ondergelopen is, betoogt Herman Philipse.

In het laatste interglaciaal van het Pleistoceen lag het zeeniveau 25 meter hoger

# Op het Nationale SAIL Debat verklaarde premier Rutte dat ondernemend Nederland terug moet naar de sfeer van de Gouden Eeuw. We dienen economische groeimogelijkheden met meer ambitie te benutten. Door onze ervaring met dijkbouw zijn we bijvoorbeeld het beste land „in het managen van de zeespiegelstijging”.’

Met deze uitspraak over de groeimogelijkheden die ‘naar het potentieel van de Gouden Eeuw’ moet worden gebracht, zal niemand het oneens zijn, maar navrant is natuurlijk wel dat waar de economie de topprioriteit is van dit kabinet, het klimaatbeleid van deze regering zwaar achterligt op de EU-normen, er dus ‘geen thuis’ wordt gegeven. Althans, de regering moet nog een besluit nemen of er beroep zal worden aangetekend tegen de Urgenda-uitspraak. Deze kwestie wordt overigens wel genoemd in dit artikel. In dit spanningsveld kan zonder (ethische) bezwaren deze beleidsprioriteit als neoliberaal worden aangemerkt, omdat alle fundamentele onderdelen van het moderne liberalisme (staatskundig-, sociaal-, economisch-, cultureel- en geestelijk liberalisme) als gelijkwaardig moeten worden beschouwd en nu bewezen is dat er geen evenwicht bestaat tussen de economische prioriteit en het ondergeschoven kind van het klimaatbeleid. Deze opmerking past niet helemaal in het verband van het betoog van de auteur, die de CO2-reductie vooropstelt en Urganda zoals aangegeven noemt, maar dat belet mij niet deze aanvullende kanttekening te plaatsen dat de VVD eenzijdig economisch georiënteerd is. Dit mag dus niet over het hoofd worden gezien.