Tags

,

Regering tekent waarschijnlijk beroep aan tegen klimaatvonnis (correspondent, Economie & Politiek/fd, 26 augustus)

VVD vindt dat de rechter het kabinet niet mag verplichten tot grotere CO2-reductie

# De VVD wil dat het kabinet in hoger beroep gaat tegen het vonnis, in juni gewezen door de rechtbank in Den Haag. De liberalen hebben inhoudelijke bezwaren tegen de uitspraak, en vinden bovendien dat regeren en rechtspraak strikt gescheiden moeten blijven. ‘Het gaat ons om de principiële kwestie dat de rechter niet op de stoel van de politiek moet gaan zitten’, aldus Kamerlid Remco Dijkstra.

Ik heb al eerder aangegeven dat er sprake is van een valse veronderstelling, namelijk dat er een conflict tussen de uitvoerende en de rechterlijke macht zou bestaan. Dat is onjuist. De scheiding der machten en dus regeren en rechtspraak blijven gescheiden aangezien de advocaten van Urgenda een hele slimme verdediging hebben opgezet, zodat niet getornd wordt aan die fundamentele scheiding van machten.[1]

# De VVD-er wijst erop dat Nederland ook andere internationale afspraken heeft die het vanwege politieke afwegingen niet nakomt. ‘Zo zouden we volgens de Navo-normen ook 2% van ons bbp aan defensie moeten uitgeven, maar dat doen we bij lange na niet’, zegt Dijkstra. ‘Het kan niet zo zijn dat een rechter de regering daar dan toch toe dwingt.’

En deze vergelijking tussen internationale verdragen (klimaatdoelstellingen en Navo-normen) gaat ook geheel mank. De 2%-norm budgettaire Navo-verplichting, die ooit in de Koude Oorlog is afgesproken, is na de val van de Berlijnse muur nooit fundamenteel ter discussie gekomen in de toen ontstane ontspanningsperiode. Een leemte in de wetgeving die pas dezer dagen vanwege de migrantencrisis en vorig jaar vanwege de crisis MH17 en vervolgens nieuwe Russische dreiging naar de Baltische staten een nieuw debat noodzakelijk maakt over de rol van de Navo in de huidige wereld vol nieuwe spanningshaarden. Dit is kortom een technische afweging waarin nieuwe mondiale verhoudingen het noodzakelijk maken om tot nieuwe afwegingen te komen. Dat het Kremlin het heerlijk vindt om geruchten de wereld in te sturen betekent helemaal niet dat de EU moet meedoen in een nieuwe wapenwedloop. Want een vorige oorlog zal nooit meer worden uitgevochten.

Maar de Urgenda-uitspraak gaat over de toekomst van onze aarde en van de mensheid, die nog voordat de Russen hun wapentuig hebben kunnen inzetten, ons leefklimaat volkomen onmogelijk heeft gemaakt. Het gaat welswaar in beide internationale verdragen om het toekomstig menselijk welzijn, waarbij de vermeende Russische dreigingen aan de onderhandelingstafel moet worden gecorrigeerd door een sterke EU-vertegenwoordiging (i.c. Merkel & Hollande + Tusk namens de Europese Raad), dus de dialoog blijven voeren, terwijl er geen dialoog kan worden gevoerd over de klimaatdreigingen, aangezien alle experts op dit punt het eens zijn: De politiek laat het afweten. Dat is dus een veel kwalijker situatie omdat onze generatie wel eens het verwijt om de oren kan krijgen dat wij de aarde hebben vernietigd vanwege de pluriform samenhangende factoren van ons expansieve kapitalisme.

[1] https://aquariuspolitiek.wordpress.com/2015/08/11/goede-argumenten-in-het-opiniebijdrage-in-trouw-niets-mis-met-het-vonnis-in-de-urgenda-zaak/

https://aquariuspolitiek.wordpress.com/2015/07/03/de-route-voor-klimaatclubs-en-dat-betekent-ook-het-ongelijk-van-hans-wiegel-parool-nrc-klimaatzaak/