Tags

, ,

Merkel en Hollande: asielregels zijn heilig (Saskia Jonker, Economie & Politiek/fd, 25 augustus)

# Europese lidstaten moeten zich aan de asielregels houden en de Europese Commissie moet die regels beter handhaven, eisen de Duitse bondskanselier Angela Merkel en haar Franse collega François Hollande. ‘Er dient een Europese standaard voor opvang te komen en een standaard voor terugkeerbeleid‘, zei Merkel maandag aan het eind van de middag tijdens een gezamenlijke persconferentie in Berlijn.

# Duitsland heeft te maken met een grote migrantenstroom door de relatief soepele asielregels van het land. Dit jaar worden er 800.000 asielzoekers en vluchtelingen verwacht, bijna vier keer meer dan in 2014. Daarmee komt bijna 40% van alle vluchtelingen in Europa uiteindelijk in het Noord-Europese land terecht. Dat is veel te hoog, vindt Merkel.

# Hollande, wiens land te kampen heeft met migrantenproblemen bij Calais, valt haar daarin bij: ‘De verantwoordelijkheid voor het vluchtelingenprobleem kan niet bij één land liggen, hij moet bij heel Europa liggen.’ Afgelopen juni verwierpen veel lidstaten een voorstel van de Commissie voor een bindende vluchtelingenverdeling.

# Enkele Zuid-Europese landen laten vluchtelingen door hun grondgebied reizen zonder dat ze zich hoeven te registreren. Het verdrag van Dublin stelt dat een asielzoeker moet worden geregistreerd in het eerste land van aankomst. Daar moet hij ook zijn asielprocedure doorlopen.

# Merkel en Hollande hebben een voorstel opgesteld dat ze aan de Commissie zullen aanbieden. Een van de punten daarin is dat er nog dit jaar registratiecentra komen in landen als Italië en Griekenland, waar veel niet-Europeanen binnenkomen. Duitsland en Frankrijk sturen daar op korte termijn personeel naartoe om te ondersteunen.

# Hollande wees er op dat het probleem ook bij de wortels moet worden aangepakt. ‘We moeten landen als Libanon, Libië, Turkije en de Hoorn van Afrika helpen om te zorgen dat niet alle mensen naar Europa komen.’ Daar zal deze herfst verder over worden gepraat tijdens een Europees-Afrikaanse top.’

Het is duidelijk dat de Europese Commissie op dit thema zwaar tekortschiet en faalt vanwege alle onderlinge verschillen van mening tussen de diverse commissarissen en de nationale belangen die in die kring een rol spelen. Daarom is het volkomen terecht dat Merkel en Hollande het initiatief en de leiding hebben genomen met het doorhakken van knopen om zo tot een eenduidige besluit te komen. Deze vluchtelingencrisis bewijst ten overvloede dat de Europese Commissie vanwege de eigen structuur nooit tot een krachtig bestuurscentrum zal kunnen uitgroeien en dat de twee dominerende lidstaten Duitsland en Frankrijk zich in dat machtsvacuüm moeten storten.

5 reacties:

Volgens de regels moeten Griekenland en Italië eerst de asielprocedures volgen? Lijkt me echt onbegonnen werk. De andere Europese landen hebben ze jaren laten aanmodderen. Ook veel gematigde Duitsers zetten vraagtekens bij de enorme toevloed van immigranten. Met haar opmerkingen drijft Merkel ze naar het extreme blok. Dat hebben we helaas al eerder meegemaakt. [22:24 | 24-08-2015 Dhr. Han Smit ]

Het hele asielvraagstuk is een totale farce geworden. De “vluchtelingen” ondernemen tegenwoordig een halve wereldreis en reizen naar de landen met de soepelste regels en hoogste uitkeringen, bijv. van Afghanistan of Bangladesh naar Nederland of Zweden. In Duitsland melden zich zelfs “vluchtelingen” uit de Balkanlanden om het wekelijkse “Taschengeld” te incasseren. Het is zoiets gworden als de wet van communicerende vaten.

Dit alles staat zeer ver af van de oorspronkelijke bedoeling van het VN-vluchtelingenverdrag uit 1951, dat was bedoeld om mensen bij politieke vervolging een eerste veilig heenkomen te geven. Wat mij betreft moet een radicale oplossing komen: het VN-vluchtelingenverdrag moet worden opgezegd, omdat het constant wordt misbruikt door personen die enkel en alleen economische motieven hebben.

Er is in Nederland, Australië, Zweden, enz. geen reden om asielzoekers op te nemen uit landen als Eritrea of Bangladesh, omdat deze mensen uit tientallen meer voor de hand liggende landen hadden kunnen kiezen als ze slechts een veilig heenkomen wensen te zoeken.

Door juristen zullen natuurlijk “verdragstechnische” redenen worden aangevoerd wat betreft het door hen hooggeachte internationele recht om het vluchtelingenverdrag in stand te houden, maar de wal zal uiteindelijk het schip keren en het verdrag zal eraan gaan.

Er staan in Afrika en het Midden-Oosten miljoenen mensen klaar om asiel te willen claimen die eenvoudigweg niet allemaal kunnen worden opgenomen in Europese landen. Politiek en economisch is het volkomen onmogelijk en deze drijfveren zijn uiteindelijk veel sterker zijn dan het inkt en papier waaruit een internationaal vluchtelingenverdrag bestaat. Merkel en Hollande zijn dan ook bezig met een futiele actie. [00:28 Dhr. Coenen ]

Elke vluchteling is voor politici een potentiele kiezer, alleen de oost europese landen lijken nog te denken aan de belangen van haar eigen bevolking. In west europa heeft de politiek alleen nog oog voor zichzelf en zijn de kiezers slechts goed om te betalen voor linkse hobby’s. [02:25 Dhr. van Zelst]

Álle lidstaten van Europa moeten vluchtelingen opvangen volgens EEN EERLIJKE VERDEELSLEUTEL!

Europa is een gebied op aarde waar een menswaardig bestaan voor ál haar inwoners een principe is. Verder kent Europa vrijheid van Godsdienst en vrijheid van meningsuiting. Is het gek dat bewoners van andere delen van de wereld naar Europa willen vluchten? Het is feitelijk EEN COMPLIMENT aan ónze principes! Elke Vader en/of Moeder met kinderen handelt in het belang van het gezin om te proberen naar Europa te vluchten. Wat zou je zélf doen?

We weten allemaal dat in sommige gebieden van onze planeet barbaarse toestanden heersen die in deze 21e eeuw niet meer zouden mogen voorkomen. Het getuigt alleen maar van gezond verstand als mensen die gebieden samen met hun gezin proberen te ontvluchten.

Europa heeft logistieke moeite om al die vluchtelingen op te vangen. Er is op dit moment nog geen eerlijke verdeelsleutel die de opvang regelt. Sommige lidstaten laten héél véél vluchtelingen toe, maar anderen houden hun grenzen nagenoeg gesloten. Dit is uiteraard een oneerlijke situatie.

Europa beslaat een belangrijk deel van de aardoppervlakte. Als de vluchtelingen volgens een eerlijke verdeelsleutel opgenomen zouden worden door héél Europa, dan zou je die vluchtelingen nauwelijks nog terugvinden!

Óf er is sprake van één verenigd Europa die álle lusten en lasten eerlijk verdeelt en er zorg voor draagt dat álle inwoners een menswaardig bestaan kunnen hebben, óf er is géén sprake van een verenigd Europa. [04:58 Dhr. Holtkamp]

Advertisements