Tags

, ,

Kiesdrempel lost probleem van Edith Schippers niet op (Commentaar, In het nieuws/NRC Handelsblad, 24 augustus)

# Het is de bekende, vermoeide verzuchting van de bestuurder die tegengeluid moet aanhoren. Los van het feit dat Schippers schromelijk overdrijft – het komt maar zelden voor dat alle zestien partijen over één onderwerp aan het woord zijn – klopt haar analyse niet. Want als er zoveel parlementaire obstructie is, hoe kan het dan dat het kabinet waar zij deel van uitmaakt zo’n enorm pakket aan hervormingsmaatregelen tamelijk ongeschonden door de Tweede en Eerste Kamer heft weten te krijgen?

# Het huidige aantal van zestien fracties in de Tweede Kamer is hoog. Maar vijf van die fracties zijn het gevolg van afsplitsingen na verkiezingen. Dan nog brengt het Nederlandse drempelloze systeem van evenredige vertegenwoordiging veel partijen met zich mee. Werkt dit verlammend? De dit jaar gekozen Eerste Kamer – die de actuele stemming onder het electoraat het best weergeeft – laat zien dat er niet zozeer sprake is van veel kleine partijen, maar van weinig echt grote partijen. Voor een meerderheid is dus brede coalitievorming nodig. Een kiesdrempel – anders dan een absurd hoge – zal dit gegeven niet veranderen.

# Bovenal gelden de principiële bezwaren. Al tijdens het debat in de jaren zeventig werd gesteld dat kleine partijen de koortsmeters van de democratie zijn. Dat is veertig jaar later nog precies zo. In een parlementaire democratie moet ook de kleinste worden gehoord.‘

Heel vreemde opmerkingen kortom van Schippers. Je zou eerder denken dat er een erg vermoeide minister aan het woord is, in plaats van een uitgeruste bewindsvrouwe direct na de zomervakantie. Nog vreemder zijn deze woorden uit de mond van een politicoloog, waarvan je mag verwachten dat er degelijke en deskundige politieke voorstellen woorden gedaan. Of zou er sprake zijn van een eendrachtige samenwerking met oud-VVD-coryfee Wiegel die afgelopen zaterdag een vreemd – om het begrip belachelijk maar niet in de mond te nemen – voorstel over een kleiner parlement deed in Het Parool en daarmee het conservatieve geluid van de VVD naar buiten te brengen? De politiek raakt op deze manier verder van de werkelijkheid en van logisch denken verwijderd.

Advertisements