Tags

, ,

Maxime Tandonnet: Verniel smokkelboten, zet illegalen uit, geef ontwikkelingshulp. Politici durven niet, vindt Maxime Tandonnet, ex-adviseur van Sarkozy. (Kleis Jager, Katern Zomertijd/Trouw, 22 augustus)

Asielzoekers geen keuze geven naar welk land ze willen gaan:

# Dat is erg onverstandig [bij wel een keuzemogelijkheid bieden], iedereen zal naar het land gaan dat de grootste kans op succes biedt. Laat je de Dublin-akkoorden los, die bepalen dat je slechts in één land een aanvraag kunt doen, dan leidt dat tot onbeheersbare toestanden.”

# Wat wel zin heeft is als Europa – 28 landen, 500 miljoen mensen, de belangrijkste economische macht in de wereld [sic] – zijn directe omgeving stabieler en welvarender maakt, met geld en militaire middelen.

# Spanje wist in 2006 door een akkoord met Senegal een stroom van Afrikanen richting Canarische Eilanden te stoppen, op die route vielen toen ook veel doden. Als dat niet kan, is het legitiem smokkelaars aan te vallen om slachtoffers te voorkomen. Een VN-mandaat heb je er niet eens voor nodig, het is een actie gericht tegen de georganiseerde misdaad, en je redt er duizenden mensen mee. Een gemiste kans. De Europese Unie had eindelijk kunnen laten zien dat ze echt bestaan. Zoals het nu gaat met reddingsacties, faciliteren we de mensensmokkelmaffia.

# Europese verbindingsofficieren kunnen op vliegvelden in de vertreklanden in samenwerking met lokale autoriteiten mensen eruit halen die met valse visa willen reizen. Dat werkt heel goed. Asielzoekers horen hun aanvraag op een consulaat te doen, of in opvangkampen van de UNHCR. Daar krijgen ze dan een asielvisum voor Europa. Of niet.”

# De Geneefse conventie is duidelijk: wie wordt gearresteerd, gevangengezet, mishandeld of bedreigd om zijn opinie of specifieke achtergrond, heeft het recht op bescherming. Aanvragen moet je uitgebreid controleren, immigratiediensten moeten de toestand ter plekke door en door kennen. Bij misbruik moet je mensen terugsturen. Bij oorlog vang je mensen tijdelijk op in de eigen regio.”

# Maar ik ben ervan overtuigd dat de meeste Europeanen helemaal niet vijandig staan ten opzichte van buitenlanders en immigratie; ze maken zich alleen zorgen dat hun regeringen het probleem niet beheersen.

# De gezinsvereniging en –vorming hebben we weten te binden aan voorwaarden: voldoende inkomsten, passende woning, het volgen van cursussen Frans en ‘republikeinse waarden’.

Vraag: Zal Europa voortmodderen of nu echt iets ondernemen?

# ‘Het eerste, ben ik bang. Men ziet het probleem natuurlijk wel, maar de politieke wil ontbreekt. De politieke elites zijn als verlamd door deze kwestie, bang voor conservatief en geborneerd te worden versleten – denk aan de woorden van Kofi Annan. Wij leven in een tijd waarin politiek meer een kwestie is van carrière en persoonlijk imago dan van het algemeen belang. Daarom loopt men weg voor het probleem, ook al verlangen Europeanen dat er wordt ingegrepen.”

De beste opmerking van het jaar: ‘Wij leven in een tijd waarin politiek meer een kwestie is van carrière en persoonlijk imago dan van het algemeen belang.’ Daarmee is alles gezegd; ook de teloorgang van het politieke bestel.