Tags

,

Onze visie op Europa net zo failliet als Griekenland (Nicholas Mulder, Opinie & Dialoog/fd, 19 augustus)

Steun en kwijtschelding schulden geen tekenen van zwakte maar beproefde instrumenten om leiderschap uit te oefenen

# De euro en de gemeenschappelijke markt hebben Nederland als handelsland enorme welvaart gebracht. Deze vergrote macht brengt echter ook verantwoordelijkheden met zich mee. Europa heeft grootschalige langetermijninvesteringen nodig, al dan niet gecombineerd met schuldenverlichting voor de Grieken. deze stappen worden nu aanbevolen door economen wereldwijd en zelfs door het voorzichtige IMF.’

In principe is dit een juiste uitspraak, te weten dat vergrote economische macht ook grotere verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Dat lukt echter niet in een sterk politiek verdeelde EU, waarbij de complicerende factor meespeelt dat er in te korte tijd teveel nieuwe lidstaten zijn toegetreden. Waarom blijkt dat nu een onmogelijke factor te zijn geworden? Doordat de groeiende EU zichzelf geen kans heeft gegund om die noodzakelijke langetermijnvisie te ontwikkelen. Want alleen met een vergrote economische macht die wereldwijd kan worden geëxploiteerd, ben je er natuurlijk niet. In feite bewijst de huidige toeloop van stromen vluchtelingen naar het fort Europa deze stelling.

Daarnaast toch enkele nuanceringen bij het citaat. Is het concreet en dus feitelijk bewijsbaar dat de gemeenschappelijke markt enorme welvaart heeft gebracht? Want is het bewijsbaar dat deze enorme welvaart niet was ontstaan zonder de EEG, als voorganger van de EU? Dat is twijfelachtig omdat ook zonder de huidige Brusselse instituties die economische vitaliteit al bestond en de Europese Verdragen best later in de tijd hadden kunnen worden opgebouwd. Vermoedelijk had dat geen verschil gemaakt, hoewel er wel praktische maatregelen zijn genomen binnen Europees verband zoals de douane-unie, die het vrije handelsverkeer hebben bevorderd. Dus lijkt het onaantoonbaar of onbewijsbaar dat de gemeenschappelijke markt én de toegenomen welvaart niet mogelijk waren geworden zonder de Brusselse instituties.

Feit is ook dat er nooit is nagedacht over die gemeenschappelijke verantwoordelijkheden naar aanleiding van die vergrote economische macht. En dat breekt de EU nu volkomen op. Daarom dient de Commissie-Juncker met prioriteit aan dat verantwoordelijkheidsbesef te gaan werken, omdat alleen daarmee het vluchtelingenstroom vanuit Afrika, Midden-Oosten en ook landen als Pakistan en Afghanistan kunnen worden ingetoomd. De onvoorstelbaar grote kloof tussen rijk en arm, tussen West en Oost is intens en dat is onder geen enkele conditie te rechtvaardigen.

En tot slot de zinsnede ‘al dan niet gecombineerd met schuldenverlichting’: natuurlijk is schuldenverlichting onvermijdelijk, zelfs schuldenkwijtschelding ligt voor de hand. Waarom? Omdat de onzin dat ‘alles tot op de laatste cent’ zal worden terugbetaald, beloofd door destijds minister Jan Kees de Jager, ingegeven door het groeiend populisme binnen ons parlement, dient te worden teruggedraaid want economische onzin. Dan wordt normale schuldkwijtschelding vanwege ‘onhoudbaarheid’ weer mogelijk.

De Tweede Kamer moet dus van dat soort uitspraken bevrijd worden. Dat geldt dus ook voor een even onzinnige uitspraak als van Ruttes ‘geen cent meer naar Griekenland’ in de campagne van 2012, ook in navolging van Wilders. Allemaal populisme, maar daar maakt in de huidige politieke wereld iedereen zich schuldig aan; met uitzondering misschien van de SGP. Dat populisme maakt de afgang van de politiek nationaal, en van/in de EU, dagelijks grotere vormen aanneemt. Triest maar waar.

Advertisements