Tags

, , ,

Netbeheerder betaalt graaisalaris (Sander van Mersbergen, economie/Het Parool, 17 augustus)

# Alliander, het grootste bedrijf van Nederland voor het onderhoud van het energienetwerk, ontduikt de wet die topsalarissen beknot. Het wil zelf de beloning bepalen. Nu verdienen Peter Molengraaf en financieel topman Mark van Lieshout beiden ruim vier ton per jaar. Volgens de Wet normering topinkomens (WNT), die sinds 2013 van kracht is, moet dat binnen een jaar worden verminderd naar het niveau van een ministerssalaris, 178.000 euro.

# Alliander vindt dat te weinig. Het bedrijf wil niet verder zakken tot 230.000 euro, dertig procent boven de norm. De top mag bovendien zelf besluiten of het wil inleveren. Alliander, dat de stroom- en gasnetten beheerst in onder meer Gelderland, Noord-Hollands en Friesland, zegt dat een ministerssalaris te laag is om geschikte bestuurders aan te trekken en te behouden. “Innovatie op hoog niveau is noodzakelijk om de revolutionaire ontwikkelingen te kunnen faciliteren. De WNT-grens vormt een grote belemmering bij het aantrekken en behouden van professionals.”

Toe maar, witte boordencriminelen die de wet ontduiken en zelf het recht in eigen handen nemen. Het argument is dat de leiding zelf de beloning wil betalen. Maar dat betekent tegelijkertijd dat de rekening bij de abonnees wordt gedeponeerd. Heb je leuk voor elkaar op die manier. Tegen deze praktijken mag dus justitie in actie komen. Als dat niet gebeurt, dan volgen vanzelfsprekend alle andere netbeheerders in de andere provincies. En dan hebben we de poppetjes aan het dansen, want dat de verantwoordelijke overheid, minister Plasterk, aan het kortste eind trekt, dan is het gezag van de overheid helemaal tot het dieptepunt gedaald.

# Hoewel minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) vorig jaar expliciet stelde dat Alliander zich aan de norm moet houden, zocht en vond het bedrijf een maas in de wet. Alliander bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder Liander en Endinet, twee regionale netbeheerders. Het moederbedrijf stelt dat de beloningswet alleen voor de dochters geldt. Het ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigt dat die uitleg juridisch klopt en bekijkt of dat lek moet worden gedicht.’

De minister gaat bekijken ‘of dat lek moet worden gedicht’? Natuurlijk moet die worden gedicht. Anders komt er meer ellende over ons heen en gaan de abonneehouders hogere premies betalen.

# Saillant detail is dat topman Molengraaf tot mei vorig jaar bestuurder was van Liander. Een nieuwe topvrouw nam die functie over. Molengraaf viel daardoor niet meer onder de WNT. Alliander ontkent dat diens taakverschuiving bedoeld was o hem buiten de WNT te plaatsen.’

Schooiers en schoften zijn en blijven het. Dit soort ondernemende kapitalisten corrumperen de maatschappij. Dit moet dus ongedaan worden gemaakt. Een Kamerdebat is dus noodzakelijk.

Advertisements