Tags

, , ,

Cijfers RWE bevestigen noodzaak reorganisatie (Joris Kooiman, Beurs, Katern Ondernemen/fd, 13 augustus)

# RWE, eigenaar van zowel kolen-, gas- als kerncentrales, heeft net als zijn concurrenten EON en Vattenfall zwaar te lijden onder de in 2011 aangekondigde ‘Energiewende‘ in Duitsland.’

Deze energieproducenten zijn het ‘slachtoffer’ geworden van niet de Energiewende, maar van de liberalisering van de nutsbedrijven van voorheen. Die geprivatiseerde bedrijven dachten daarmee dat ze zonder de bemoeienis van de politiek hun bedrijf naar grote commerciële hoogten te kunnen brengen op basis van hun traditionele denkwijze dat fossiele brandstoffen tot volgende generaties onkwetsbaar en dus houdbaar en bruikbaar zouden zijn. anders vallen die investeringen van Shell in de arctische gebieden niet te verklaren. Domheid troef dus.

En omdat betrokken bedrijfsleidingen nog geheel in dat vaste denkstramien zaten van ‘succesvolle producten uit het verleden, die weliswaar geen garantie zijn voor de toekomst’, zoals de reclame ons wil doen geloven, was er dus geen kritisch bestuurder aanwezig die de sluimerende energie-omwenteling die zich ondergronds afspeelde, op z’n merites kon beoordelen.

Die maatschappijkritische organisaties waren immers verdwaasde geitenwollensokken figuren die niet realistisch in de maatschappij stonden. Dat in hun visie de aardbodem leeggeroofd wordt, met de dreigende bijeffecten als aardbevingen zoals in Groningen, daar had alleen een enkel wetenschappelijk rapport zich mee bezig gehouden, maar de traditionele reuzen als Shell, deze week nog gewaarschuwd door een hoogleraar Arctische geologie, in de wind geslagen. De energiesector had dus nooit mogen worden geprivatiseerd. Niet dat een staatgecontroleerde nutssector tot betere inzichten waren gekomen, maar met de hedendaagse ervaringen hadden in ieder geval de wetenschappers om hun adviezen gevraagd kunnen worden, wat nu is uitgesloten.

Dat er nog bedrijven bestaan waarvan de raden van bestuur zich niets aantrekken van de ongelukken die met kerncentrales hebben plaatsgevonden, en blind vertrouwen op de moderne technologen die die ongelukken uitsluiten, verraadt een verstandelijke en commerciële arrogantie die zijn weerga niet heeft. Waar deze heren – meestal heren – nooit rekening hielden met onvolmaakte wetenschappelijke inzichten, die ruimte biedt aan leemten in de hedendaagse opvattingen, daar kan ook geen rekening worden gehouden met de ‘mogelijkheid’ dat oude succesprojecten wel eens op andere wijze tot een einde kunnen komen.

Innovatie op de oude manieren van denken en achterhaalde producten is dus geen innovatie, maar een blind geloof in het oude stramien van denken en dus bewijzen deze bedrijven als RWE en Shell dat ze onderdeel zijn van een oude orde, die zich niet tijdig bewust zijn van de noodzaak op niet milieuonvriendelijke producten over te schakelen. Want Wind, Water (getijdenenergiewinning), Zon en Geothermie zijn de toekomst. Het valt ook op dat de pers nauwelijks nagaat hoe het onderzoek op dat terrein, die échte innovatie vordert en onderzoekt of dat onderzoek binnen een redelijke termijn tot oplossingen komt die commercieel uitgebaat kunnen worden. De Europese Verlichtingstijd van de Renaissance ligt ver achter ons en wordt nu door dogmatisme en denkluiheid geheel tenietgedaan. Het lot van het Avondland?