Tags

, ,

Oude normaal (Column Mathijs Bouman, Opinie & Dialoog/fd, 12 augustus)

# Natuurlijk, ook 1,5% ligt nog ruim onder het maximale tekort van 3% dat volgens het Europese stabiliteits- en groeipact regels toelaatbaar is. Maar toch begint het kabinetsbeleid weer tekenen van ouderwets potverteren te vertonen.

# Dat is vooral te zien aan het zogenoemde structurele tekort, het begrotingstekort gecorrigeerd voor conjuncturele mee- en tegenvallers. Volgend jaar stijgt dat structurele tekort naar 1,1% van het bbp. Volgens de begrotingsnormen van de Europese Unie zou het juist moeten dalen in de richting van 0,5%.

# Een stijgend structureel tekort, tijdens een conjuncturele opleving, is politiek te begrijpen, maar economisch onverstandig. Procyclisch begrotingsbeleid noemen economen dat, en ze trekken er een vies gezicht bij. Ik ben benieuwd of alle Nederlandse, keynesiaanse economen die de afgelopen jaren het beleid van het kabinet om te bezuinigen tijdens de crisis met boegeroep begeleidde, zich net zo kwaad gaan maken over het oplopende structurele tekort.

Er komt weer een interessant economendebat aan, want dit commentaar zal dat noodzakelijke debat wel moeten  en gaan voeden!