Tags

, , , ,

Europese topambtenaar wil economische modellen ‘openbreken’ (Ilse Zeemeijer, Economie & Politiek/fd, 11 augustus)

Nederlandse EU-topambtenaar Robert-Jan Smits kritiseert rekenmodel CPB

# Robert-Jan Smits, de hoogste topambtenaar voor innovatie in Brussel, vindt dat de huidige economische modellen die worden gebruikt om het economische beleid te bepalen op de schop moeten. Zolang deze modellen uitgaven aan innovatie, onderzoek en onderwijs zien als kosten, hebben regeringsleiders en ministers van Financiën geen extra drijfveer om hier meer geld uit te geven en wordt de beruchte doelstelling van 3% van het bruto binnenlands product niet gehaald.’

Waarom hebben macro-economen in de Tweede en Eerste Kamer deze zwakte in het CPB-modellen niet ontdekt en aan de bel getrokken? Of zijn die specialisten te druk bezig met allerlei politiek overleg? Zeker de inhoudelijk controlerende senatoren horen hiervoor oog te hebben. Of zit daar geen macro-econoom als Eerste Kamerlid?

# Dit is funest voor de toekomst van Europa, aldus Smits. ‘Europa heeft geen grondstoffen en de lonen zijn veel te hoog. We willen niet concurreren ten koste van het milieu. De enige manier om de concurrentie met de rest van de wereld aan te gaan is op basis van kennis.’

Interessant te vernemen dat dat Europa de facto dezelfde positie als Japan inneemt als gebied zonder grondstoffen, hoewel dat natuurlijk niet klopt met de (kolen-), gas- en oliewinning in diverse lidstaten. Maar mogelijk bedoelt Smits de andere soort grondstoffen? Maar belangrijker is het feit dat de lonen nog veel te hoog zijn. dat kan niet anders betekenen dat de lonen collectief omlaag moeten, maar dat is geheel tegen de liberale filosofie van premier Rutte. En daarin bewijst hij zijn neoliberale ‘aanleg’ omdat het algemeen belang het aflegt tegen het individuele belang, te weten dat de huidige loonstructuur in het belang van de werknemers is. Los daarvan worden de hogere inkomens in de bedrijfstoppen als sacrosanct beschouwd. En dat is volledig neoliberaal, want onrechtvaardig.