Tags

, , , ,

Stelling: Aan een drietal artikelen in de Volkskrant van deze ochtend kan de verwachting worden ontleend dat het kapitalisme zich vanaf nu in de eigen staart gaat bijten en zichzelf opvreet. Om het kort samen te vatten gaat het om een nieuwe wet die ik hierbij lanceer, geredeneerd vanuit de discipline van de politieke filosofie en dus niet vanuit de economische wetenschap: ‘De Wet van de vermeerderde winstopbrengst, die de feitelijke verschillen alleen groter maakt’, in tegenstelling tot de Wet van de toe- of afnemende meeropbrengst, zoals geformuleerd op https://nl.wikipedia.org/wiki/Productiefactor, die te vrijblijvend is en geen antwoord heeft op de problemen van vandaag.

De drie bedoelde artikelen zijn:

Het gedrang van Afrika naar Europa (Column Ross Douthat, Opinie & Debat/de Volkskrant, 11 augustus)

Europa lijkt niet voorbereid op een Euro-Afrikaanse toekomst [hetgeen een eufemisme is]

Is migratie een godsgeschenk? (Peter de Waard, De kwestie, Economie/de Volkskrant, 11 augustus)

Ook Europeanen waren eens allemaal vreemden in hun land [maar het populisme houdt daarmee geen rekening]

Superbelegger slaat weer toe (Jeroen Trommelen, Economie/de Volkskrant, 11 augustus)

Superbelegger en multimiljardair Warren Buffet, eigenaar van investeringsmaatschappij Berkshire Hathaway met een huidige marktwaarde van 354 miljard dollar [bikkelharde zakelijke bedrijfsvoering loont dus]

Wat hebben deze drie artikelen ons te vertellen over de huidige wereldorde die geregeerd wordt door het kapitalisme en materialisme?

De feitelijke rijkdom van de VS (gecontrasteerd door immense binnenlandse armoede), de schijnbare rijkdom van de EU (‘schijnbaar’ vanwege de contrasten door de huidige schuldencrisis die vooral zichtbaar is in Griekenland waardoor de hele EU zwaar moet bezuinigen), en tot slot de gedeeltelijke rijkdom van enkele Aziatische landen, alsmede de Australische rijkdom, betekenen gedrieën dat er een immense vluchtelingenstroom op gang is gekomen vanuit de arme gebieden van de wereld, te weten vanuit het Zuiden, naar het Noorden. En die stroom zal niet meer ophouden.

De eerste hypothese luidt dan ook dat ontwikkelingshulp/samenwerking die vanwege de VN-richtlijnen op een 0,7% van het nationale bbp is vastgesteld, geen enkel effect sorteert in relatie tot, en als antwoord op deze vluchtelingenstromen die de rijken in staat stelt om de forse bedragen aan de mensensmokkelaars te betalen, terwijl de armen ‘moeten’ blijven.

Deze hypocriete situatie betekent het faillissement van zowel het ontwikkelingsbeleid als van het huidige kapitalistische stelsel, omdat het rijke Noorden steeds rijker wordt (zoals door Piketty wordt gesteld), en het arme Zuiden daarom steeds armer, zowel absoluut als relatief. Daar valt niet tegen te vechten.

De wet van de Grote Getallen maakt de situatie nog eens extra complex doordat de EU, vooral in contrast met de Australische aanpak van 100% blokkade (alle vluchtbootjes en vaartuigen worden rücksichtslos teruggestuurd), geen antwoord heeft op deze vluchtelingenstromen die niet op de onorthodoxe en onmenselijke wijze mogen worden geweigerd. Maar daarmee komt de EU wel vast te zitten vanwege het dilemma van het vrije verkeer over de interne grenzen, terwijl de EU uit natiestaten bestaat die graag allemaal hun eigen immigratiebeleid uitvoeren. Daarbij komt dan nog de wens van het VK om de soevereiniteit in immigratiebeleid te behouden, terwijl dat land geen nationale identiteitskaart en werkvergunningen kent, waardoor het zichzelf extra in de problemen werkt.

Overigens moet er een oplossing kunnen worden gevonden voor dat genoemde dilemma van het vrije verkeer van personen. Dit omdat het alleen gaat om personen zonder een identiteitsbewijs. Maar het praktische probleem is natuurlijk hoe personen zonder bewijs kunnen worden opgespoord, als de landen van binnenkomst (alle Middellandse Zee-kusten) geen goede procedures kunnen uitvoeren. Dit probleem blijkt dus het grootste struikelblok. Vanwege de omvang van dit probleem zal er ook besloten moeten worden dat deze ‘generatie’ migranten een tijdelijk verblijfsvergunning krijgen toegewezen met de plicht om terug te keren nadat hun land van herkomst weer veilig is verklaard. Daarbij kunnen de VN een bemiddelde of een coördinerende rol spelen.

Maar aangezien dit dilemma van de dagelijkse ‘succesvolle’ vluchtpogingen een schijntje is vergeleken bij de veel grotere, te weten de verdeeldheid tussen de concurrerende instellingen, moet er door de beleidsmakers en het politieke gezag met prioriteit worden gezicht naar praktische en pragmatische oplossingen.

Hier doet zich kortom en concluderend een megaprobleem van bovennationale aard voor die alleen door de grote economische machtsblokken en supranationale instellingen kan worden aangepakt, dus door de EU, Nafta, en VN (waarbij in dit verband het IMF en de Wereldbank kunnen worden geschaard). Er is dus een dringende behoefte om een mondiale, dus wereldwijde visie te ontwikkelen om dit algemene armoedeprobleem, met daarbij het mondiale vluchtelingenprobleem, op te lossen.

Deze visie hebben geen van de wereldleiders ontwikkeld, mede verklaarbaar door de binnenlandse oppositie die in zowel de VS als in de EU aanwezig is, zodat de ware staatslieden (pas) nu de gelegenheid worden gesteld om een noodzakelijke visie te gaan ontwikkelen. Maar dat wordt waarschijnlijk door het overal bestaande, oude en failliete partijenbestellen geblokkeerd; en daarmee is de conclusie gewettigd dat we wereldwijd op het faillissement van dit stelsel afstevenen of op korter termijn afstormen. Dat getij valt niet meer te keren.

Zeker niet met de aanwezigheid van de structurele blokkades van de superrijken van deze wereld zoals de genoemde Warren Buffet. Die willen hun exponentiële rijkdom alleen maar vermeerderd zien worden, en dat gaat noodzakelijkerwijs ten koste van de gezondheid van dit stelsel en deze wereld. Het is niet anders. Maar wij zijn er wel getuige van hoe dit ‘experiment’ kapitalisme ten einde loopt vanwege de inherente onrechtvaardigheden die dit stelsel oproept. Wij wachten de reacties van de massa’s en van de natuur af, want met die beide factoren wordt nooit rekening gehouden. De massa’s komen in opstand en de natuur wreekt zich door de uitputting van de natuur, die alleen maar overstromingen veroorzaakt vanwege menselijke schuld.

Advertisements