Tags

, ,

‘Zwermen’ bij Calais komen Cameron niet zo slecht uit (Rik Winkel, Nieuwsweek/fd, 1 augustus)

Argument: Calais bevestigt aantrekkelijkheid Verenigd Koninkrijk voor immigranten

Gevaar: Versterking eurozone is Brits belang, maar ook een bedreiging

# Hoewel die onderhandelingen voor een belangrijk deel zullen gaan over wettige arbeidsmigratie van EU-burgers, laten de schrijnende beelden uit Calais nog eens zien hoe sterk de aantrekkingskracht is die het Verenigd Koninkrijk uitoefent op immigranten. Cameron kan zijn EU-collega’s er maar niet van overtuigen dat die aantrekkingskracht van een heel andere orde is dan de immigratiedruk in de rest van de EU.’

Ergens afgelopen week las ik in een krant dat de aantrekkingskracht van migranten voor het VK gelegen ligt in het feit dat daar gemakkelijker werk als illegaal te vinden is, maar ook en vooral dat dit land als enige binnen de EU geen verplichte ID-kaart gedragen hoeft te worden. Als dat een juist feit is, dan valt daarmee natuurlijk wel een oplossing te bedenken: invoering van een verplicht ID. Harmonisatie van asielwetgeving krijgt hiermee weer een nieuwe invulling, die niet als dictaat van Brussel wordt gezien en ervaren, maar als een instrument om migratie beheersbaar en in de hand te houden.

Een volgende algemene en principiële vraag wordt dan ook belangrijk, namelijk hoe andere landen deze illegale vreemdelingen ‘verwerken’, want krijgen alle ingeschreven migranten die zich melden aan de Europese stranden (of anderszins) automatisch een tijdelijke verblijfsvergunning of komen ze automatisch uit in het ondergrondse circuit? Uit de EU-wetgeving blijkt dat:

  • In 2007 een groenboekje is verspreid met een aantal beleidsvoorstellen om het Europese migratiebeleid meer en beter af te stemmen.
  • In juni 2008 is ook overeengekomen dat alle EU-landen opgepakt illegalen actief zullen terugsturen naar het land van herkomst of doorreis. Voorheen stuurde het ene EU-land wel illegalen terug en het andere niet.
  • Er is in verband met basisrechten van asielzoekers wanneer zij aankomen in de EU een tijdslimiet ingesteld voor de afhandeling van aanvragen. Ook is besloten dat opvang in detentiecentra alleen toegestaan is in uitzonderlijke gevallen en dat een database met vingerafdrukken van asielzoekers (EURODAC) bij terrorisme of ernstige criminaliteit.
  • Met een aantal landen heeft de EU mobiliteitspartnerschappen gesloten. Deze partnerschappen zijn bedoeld om het verkeer van personen effectiever te maken door bijvoorbeeld het vergemakkelijken van visa-afgiften. Hiermee wordt geprobeerd om illegale migratie tegen te gaan en legale migratie te bevorderen. De landen met wie de EU mobiliteitspartnerschappen heeft zijn Moldavië (2008), Kaapverdië (2008), Georgië (2009), Armenië (2011), Marokko (2013), Azerbeidzjan (2013) en Tunesië (2014).

De knelpunten vormen waarschijnlijk en logischerwijs punt 2 (want de vraag kan gesteld worden wat van het terugsturen van illegalen in de praktijk terechtkomt; vormt dit punt een waterdichte inhoud en kan het effectief worden toegepast?), en punt 3 waar het om terrorisme (sic) en ernstige criminaliteit gaat. Ik ben benieuwd waar de rapporten en nota te vinden zijn op http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/nl/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.12.2.html

Een ander lastig probleem dat verwarring oproept is de dreiging van een veto in 2014 door Polen, toen met Tusk als premier om de Britse wens te blokkeren.[1] het ging toen om Poolse migratiestromen door de EU, terwijl het nu om migranten gaat van buiten de EU. Maar over het actuele probleem van de bootvluchtelingen is niets op de EU-website te lezen[2] en dat mag best en omissie worden genoemd. [niet zichtbar op: http://ec.europa.eu/eurostat/web/asylum-and-managed-migration/publications%5D

Het lijkt allemaal veel te vaag en er is dus heel veel werk voor de eerstverantwoordelijke Eurocommissaris voor migratie, binnenlandse zaken en burgerschap (grensbewaking, Europol, asielbeleid, Schengen- en visabeleid, bestrijding grensoverschrijdende criminaliteit): Dimitris Avramopoulos (Griekenland).

We kunnen hem alleen maar heel veel sterke en succes toewensen.

[1] http://www.europa-nu.nl/id/vjg9d15q5vvn/nieuws/poolse_premier_dreigt_veto_uit_te?ctx=vif4b9phgsx1

[2] http://www.europa-nu.nl/id/vh1aly4653wh/asiel_en_migratiebeleid