Tags

,

De ergernissen van dr. Schäuble (Rik Winkel, Economie & Politiek/fd, 31 juli)

# Juncker, de eerste Commissievoorzitter van wie gezegd kan worden dat hij (ook) over een democratisch mandaat beschikt, heeft van begin af aan gezegd dat alleen een meer ‘politieke’ Commissie kan voorkomen dat de burgers zich in nog groteren getale afkeren van Europa.’

Het is maar de vraag of de bewering dat bij deze procedure sprake is geweest van een ‘democratisch mandaat’, juist is. Op Wikipedia[1] staat het volgende te lezen: ‘Op 7 maart 2014 maakte de Europese Volkspartij bekend dat Juncker namens die partij kandidaat zal zijn voor het voorzitterschap van de Europese Commissie na de Europese Parlementsverkiezingen van 2014. Hij won de kandidatuur van Michel Barnier met 382 tegen 245 stemmen op het congres te Dublin.[2][2] Eerder al maakte ALDE bekend dat Guy Verhofstadt kandidaat is namens de liberalen.[3][3] Namens de socialisten werd Martin Schulz naar voren geschoven.[4][4]

Op 25 mei 2014 eiste Juncker het voorzitterschap op, omdat de EVP de verkiezingen gewonnen had. Via Twitter stelde Juncker: “Ik ga niet door de knieën voor een regeringsleider. Ik won de verkiezingen.”[5][5][6][6]

Op 27 juni 2014 droeg de Europese Raad hem voor om de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie te worden. Hij werd op 15 juli 2014 verkozen door het Europees Parlement en ving zijn werkzaamheden aan op 1 november 2014.

Hierbij is dus sprake van interne verkiezingen binnen het Europese Parlement, een nieuw ingevoerde procedure. Maar volgens het algemene taalgebruik hebben verkiezingen pas de legitimatie van een democratisch mandaat indien de burgers zelf de keuze van een nieuwe bewindspersoon hebben gemaakt. Deze situatie is dus geheel vergelijkbaar met de indirecte wijze waarop de Eerste Kamer wordt vastgesteld, namelijk zonder tussenkomst van het kiezerspubliek door de stemming in Provinciale Staten. Dan is de idee van een democratisch mandaat niet van toepassing. En deze procedure zal in tijdens volgende Europarlementsverkiezingen niet meer worden geaccepteerd, aangezien de Europese burger op geen enkele wijze invloed heeft op welk ‘zogenaamd’ mandaat dan ook.

[1] https://nl.wikipedia.org/wiki/Jean-Claude_Juncker

[2] ‘EPP choses Jean-Claude Juncker to run for European Commission president’, Euronews 7 maart 2014, laatst geraadpleegd op 17 maart 2014.

[3] Verhofstadt proposed as Liberal Party lead candidate for European Commission President, ALDE (persverklaring) 20 januari 2014, laatst geraadpleegd op 17 maart 2014.

[4] Schulz named ‘candidate designate’ for commission post, EU Observer 6 november 2013, laatst geraadpleegd op 17 maart 2014.

[5] Luxemburger Juncker claimt EU-topbaan na verkiezingen Volkskrant.nl, geraadpleegd op 26 mei 2014

[6] Twitter Jean-Claude Juncker Twitter.com/JunckerEU, geraadpleegd op 26 mei 2014