Tags

, ,

Stelling: De Griekse regering heeft zichzelf vanwege haar marxistische/maoïstische achterban en haar verkiezingsbeloften grondig in de nesten gewerkt omdat er twee ideologische werelden tegenover elkaar stonden aan de onderhandelingstafel. Het realistische en zakelijke kapitalisme van IMF en ECB tegenover het idealisme van de Syriza-regering. Gebleken is dat dat niet werkt. Oorzaak: de jongensachtige branie en bravoure heeft natuurlijk veel wrevel gewekt bij de eurogroepleden. Die branie mag ook nooit meer getond worden, want teken van onvolwassenheid, zoals lagarde ook terecht heeft opgemerkt.

Maar omdat tevens duidelijk is geworden dat de schuldenlast van de Grieken nooit – zie mijn voorgaande blogs – afgelost kan worden, moet eerst worden afgewacht wat de uitslag van het referendum zal worden; dit referendum komt als een geschenk uit de hemel – en dat is een unicum binnen de EU-geschiedenis – omdat duidelijk zal worden wat de Griekse bevolking wil. Kiezen ze voor hun ‘drachme’ en volkssoevereiniteit door ‘nee’ te stemmen tegen de hervormingseisen van de EU, óf volgen ze hun hart dat hen ingeeft lid van de eurozone en de EU te blijven?

In het laatste geval zal de Tsipras-regering moeten aftreden vanwege hun nederlaag. Dan zal er een overgangszakenkabinet aantreden die de volgende verkiezingen zal gaan uitschrijven. Maar dat wordt ook een heksenketel omdat het electoraat terug moet vallen op de oude politieke elite en daar hebben ze ook geen zin in. Maar het inzicht is nu wel doorgebroken dat met een stel idealistische amateurs van Syriza geen degelijke regering gevormd kan worden. Dus moet er wel op oude partijformaties worden teruggevallen, tenzij nieuwe partijformaties ontstaan en die hebben dan hopelijk wel geleerd van dit Syriza-avontuur en de ervaring die daaruit is ontstaan. Er moeten dus goede economen en doorgewinterde ambtenaren worden aangetrokken voor de onderhandelingen met de EU en de Trojka.

De Grieken weten nu ook dat op sympathie vanuit Europa kan worden gerekend – zie de stroom aan tweets die in ons land op het scherm verschenen – omdat de grote delen van de bevolking van de lidstaten niets moeten hebben van de rigoureuze aanpak van het IMF en de neoliberale ECB/EC.

Dat ‘interstatelijke’ tweetverkeer vanuit de lidstaten kan als een soort feedbackfunctie gaan fungeren voor de nieuwe fase van onderhandelingen na het referendum, mits de bevolking ja zegt tegen de EU en de euro. In dat geval treedt er, zoals aangegeven, een tijdelijk zakenkabinet aan en kan er weer normaal onderhandeld worden met de schuldeisers. Als de Griekse onderhandelaars de eisen, dan wel de onderhandelingsuitkomsten op internet plaatsen, ontstaat er een transparantie waardoor eindelijk een soort van democratisch volgen van deze onderhandelingen mogelijk wordt. In dat geval zal ook de Europese Commissie zijn standpunten vooraf gaan publiceren.

Als de Grieken toch kiezen voor het loslaten van de euro en vertrek uit de EU, dan wensen wij hen veel succes en wijsheid toe in hun nieuwe zoektocht naar de Griekse identiteit.

Wat de uitslag ook zal zijn, er is door deze Griekse crisis meer betrokkenheid ontstaan in de overige lidstaten ten aanzien van deze noodsituatie. Twitter bewees zijn functie door diegenen die zich geroepen voelde om mee te denken ook de gelegenheid daartoe te bieden. Daarvan was tijdens het Europese referendum van 2005 nog geen sprake. Nu zou dat heel anders verlopen en zou iedereen zich in dat debat gaan mengen. Het ‘Grondwetsreferendum’ van destijds had dus tien jaar later georganiseerd moeten worden en dan was er nu een bloeiend en groots debat gevoerd, waar de politici hun handen aan konden aflikken. Nu zou dat (of dit nieuwe) referendum ook niet meer worden afgewezen omdat de burgers met een veelheid van voorstellen en initiatieven hun macht hadden gegrepen en het huidige democratisch tekort ook direct met deze uitslag hadden opgeheven. En dus biedt de Griekse situatie nu een nieuwe basis om onze eigen EU-democratie te gaan optuigen. Wie had dat gedacht? Griekenland heeft ons geholpen om nu eindelijk gestalte te geven aan een ware democratische EU. Bravo Griekenland!

Hieronder volgt de tekst uit De Telegraaf (30-6-2015) op basis waarvan ik mij heb laten inspireren op het bovenstaande:

Brussel – ‘De Grieken krijgen het benauwd met een faillissement in het vooruitzicht en de reële mogelijkheid dat de banken helemaal niet meer open kunnen zonder dat de ECB de steun hervat.

Foto: Alexis Tsipras vlak voordat hij in een televisie-opname tegen het Griekse volk zegt dat Europese leiders zijn land niet uit de euro zouden durven gooien. [Hij kan het niet laten om te blijven aanschoppen tegen de EU]

Eén voor twaalf voor Griekenland (Ronald van Gessel, DFT, dinsdag 30 juni 2015)

Premier Tsipras vraagt nu aan Brussel om het huidige noodprogramma, dat om middernacht afloopt, met twee jaar te verlengen. De financiering zou dan uit het Europese noodfonds ESM moeten komen, waar €500 miljard in zit.

‘Tegelijkertijd wil Athene de adempauze die dan ontstaat gebruiken om te onderhandelen over herstructurering van de schulden. De Grieken willen pure afschrijving, de EU denkt niet verder dan langere looptijden en lagere rentes.

Enorme druk

‘Het nieuwe voorstel van de Grieken zorgde er wel voor dat Eurogroep-voorzitter Jeroen Dijsselbloem zijn wekelijkse optreden bij RTL liet schieten, alles wordt van beide kanten gedaan om de dialoog gaande te houden. De euroministers vergaderden vanavond telefonisch over het nieuwe voorstel.

‘De Griekse premier Tsipras staat onder enorme druk, ook van zijn eigen ministers. Het land verkeert in financiële chaos en er is geen zicht op verbetering. Daarbij heeft Commissie-voorzitter Juncker Tsipras gisteravond een laatste handreiking gedaan, Brussel zou op de laatste eisen voor de Grieken zoals die zondag openbaar zijn gemaakt, een concessie hebben gedaan wat betreft de btw voor hotels, die zou niet van 13 naar 23% moeten. Dat is goed voor de toeristenindustrie waar de Grieken het van moeten hebben.

´Achterstandprocedure´

‘De Griekse minister van Financiën Varoufakis bevestigde dat de Grieken het geld niet meer hebben om het IMF terug te betalen. Voor zes uur hedenmorgen moest Athene €1,6 miljard aan leningen terugbetalen aan het IMF in Washington en dat gaat niet meer lukken. Daarmee opent het IMF een zogeheten ’achterstandprocedure’ waarbij het land wordt gemaand om binnen drie weken alsnog te betalen. Is er dan nog geen geld, vraagt het IMF faillissement aan.

‘Zo ver willen de Grieken het blijkbaar niet laten komen, voor die tijd moet er een deal zijn over nieuwe miljarden. Ondertussen komt het door Tsipras gewenste referendum zondag dichterbij, als het tenminste nog zo ver komt. De Grieken moeten dan kiezen, een ’nee’ tegen de Brusselse voorwaarden en een uiterst onzekere toekomst of een ’ja’ en behoud van de euro. De peilingen laten een ’ja’ zien en in dat geval heeft Tsipras gezegd te zullen opstappen. Als hij echter voor die tijd een deal sluit met EU, IMF en ECB, kan hij in het zadel blijven.

Volledig platzak

‘De nieuwe wens van Tsipras om een financiële ’lifeline’ voor twee jaar te krijgen, komt in feite neer op een derde steunpakket, iets waarvan hij eerder altijd zei dat niet te willen. Het beste bewijs dat de Grieken volledig platzak zijn en zonder nieuwe hulp van Europa in totale chaos vervallen. Niet voor niets waarschuwde de oppositie vandaag dat als het volk ’nee tegen Europa’ stemt, volgende maand de ambtenarensalarissen en de pensioenen niet eens meer kunnen worden betaald.

‘Toen Griekenland in de problemen kwam hebben de geldschieters, met name de eurolanden, het land geholpen met bilaterale leningen van land tot land. Daarna is een tijdelijk noodfonds opgetuigd, het EFSF, om het grote steunpakket in te gieten. Dit fonds handelt alleen al gestarte programma’s af. Omdat meerdere landen in de problemen kwamen, is besloten een permanent noodfonds op te richten, het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) met €500 miljard in kas.’

Advertisements