Tags

, ,

Overschot aan CO2? Stop het in een fjord (in: Hoe Doen ze dat?, fd.Outlook, juni 2015, p.21)

“Fjorden, met hun honderden meters hoge wanden, zijn een ideale verzamelplaats voor organisch materiaal, zo blijkt.

‘Volgens de onderzoekers bestaan de wereldwijde oceanen voor nog geen duizendste deel uit fjorden, terwijl ze 11% van de wereldwijde koolstof opslaan. Dat is allemaal koolstof die niét als CO2, inde atmosfeer terechtkomt. Ze hebben hiervoor bijna zeshonderd bodemstalen van fjorden over de hele wereld onderzocht.

‘Fjorden, met hun honderden meters hoge wanden, zijn een ideale verzamelplaats voor organisch materiaal, zo blijkt. En organisch materiaal houdt CO2 vast. Het is een natuurlijk proces, waarvan onduidelijk is of de mens het actief kan inzetten.

Niettemin zijn de eerste plannen al gelanceerd om biomassa vol CO2 te ‘lozen’ in de wateren die door de fjorden lopen in de hoop dat de fjorden ons zo een handje kunnen helpen om broeikasgassen vast te houden en uit de atmosfeer te houden.

‘Een interessante suggestie, zegt André Faaij, hoogleraar energie systeemanalyse. Maar vooralsnog zijn opslag in oude gas- en olievelden, in poreuze gesteentelagen, in de waterlagen op 2 á 3 kilometer diepte in de oceaan werkbaarder oplossingen, zegt hij. Vooral de eerste twee methodes zijn bewezen effectief.

‘Bij de laatste methode wordt CO2, in vloeibare vorm, vervoerd naar kilometers diepe waterlagen en opgenomen in het water. Het lijkt te werken, zegt hij, maar er is nog onzekerheid over de milieueffecten op langere termijn. ‘Welk gevolg heeft dit voor de verzuring van water, bijvoorbeeld? Je moet zeker weten dat het een oplossing is die duizenden jaren meegaat.’