Tags

, ,

‘Machteloosheid past mij slecht’ (Monique van de Sande, magazine fd.persoonlijk/fd, 27 juni)

Rijkman Groenink (65), voormalig bestuursvoorzitter van ABN Amro, is tegenwoordig investeerder in onde andere duurzame energie, mede-eigenaar van Moyee Coffee en boer in Italië.

‘Bovendien werk ik ook voor een bedrijf in fossiele energie; daar kunnen we op dit moment niet zonder. Maar het blijft een feit dat fossiele bronnen uitgeput raken, en dus moeten we op tijd alternatieven hebben, wereldwijs. Ik ben een realist, maar ook een idealist, want ik wil wel zelf een bijdrage leveren aan het transformatieproces naar duurzame energie. En niet pas sinds drie jaar. In mijn tijd bij ABN Amro hebben we al veel gedaan aan het klimaatneutraal maken van de bank zelf en de verduurzaming van ons krediet- en investeringsbeleid. In de jaarverslagen en duurzaamheidsrapportages is dat allemaal na te lezen.’

De crux draait om het verband ‘daar kunnen we op dit moment niet zonder’ en ‘een feit blijft dat fossiele bronnen uitgeput raken’. Die twee zinsdelen liggen in elkaars verlengde, maar niet in elkaars strikt logische verlengde. De formulering van Rijkman suggereert dat we op dit moment niet zonder fossiele brandstoffen kunnen omdat ze uitgeput raken. Op deze wijze geïnterpreteerd maakt hij een denkfout aangezien hij in afwachting is van het moment waarop fossiele bronnen uitgeput zijn. Maar wij mogen daarop niet wachten, omdat we zo de klimaat- en CO2-doelstellingen niet halen.

Hij had dus moeten opmerken dat een transitie naar duurzame energie op dit moment niet van de ene op de andere dag voor de 100% te verwezenlijken is of gerealiseerd kan worden, omdat de opbouw van duurzame technologie en feitelijke inzet daarvan nog vele jaren van onderzoek kost om tot een commerciële exploitatie daarvan te komen. Dus tot die tijd kan de wereld niet zonder fossiel.

Maar alle aandacht en concentratie dient nu op duurzaamheid gericht te worden, willen we onze eigen aarde niet zelf verpletteren en dus vernietigen met onze roofbouw van de aardbodem. Dat feit negeert Rijkman en daarom maakt hij een cruciale denkfout, die overigens heel gebruikelijk is binnen het bedrijfsleven omdat alle belangen op de fossiele grondstoffen gefocust zijn. Dat is de luiheid in menselijk denken vanwege onze oude en versleten dogma’s van kolen, olie en aardgas.