Tags

, , ,

‘Dit idealisme had Samsom ooit ook’ (Hanneke Keultjes, nieuws/Het Parool, 24 juni)

Het was de eerste grote speech van de nieuwe GroenLinksleider Jesse Klaver. Meteen wist hij in De Balie Amsterdamse PvdA’ers te overtuigen.

‘”Zijn stem is te hoog, hij praat te snel en heeft geen goede dictie. Hij moet nog veel leren.”

“Het is hetzelfde inspirerende ideologische verhaal dat ik Diederik Samsom ooit hoorde houden. Maar ik ben teleurgesteld. Hij is een technocraat geworden.”

Dat Klaver voor zijn eerste openbare speech zenuwachtig was – of moet zijn geweest -, is hem niet euvel te duiden. Hij heeft nog twee jaar om zich voor te bereiden op zijn juiste tekst(en), juiste stemintonatie, toonhoogte en dictie. Hij is ambitieus genoeg om veel te willen leren.

Maar een groter struikelblok zullen zijn visieteksten vormen, aangezien hij nu hetzelfde inspirerende ideologische verhaal van een Diederik Samsom hield, waarmee hij Emile Roemer wist te verslaan, maar als Klaver zijn GL tot grote winnaar op links kan maken en daarmee wederom Roemer zal verslaan, dan zal hij in hetzelfde ‘gelid moeten springen’ als Samsom, in het geval hij regeringsverantwoordelijkheid gaat dragen, hetzij als bewindspersoon, danwel als fractieleider. Dan piept hij wel anders.

Dus met andere woorden, hij heeft en krijgt nu alle ruimte om zijn eigen verhaal en frisse ideeën te lanceren en te vertolken, maar eenmaal in de fase van compromissenbouw van coalitiebesprekingen, dan verandert de inhoud alsmede woordkeuze. Daar valt eenvoudig niet aan te ontkomen. Maar als fractieleider kan hij wel de agendabepaler worden zoals Frits Bolkestein destijds deed, en wat Samsom zo duidelijk heeft nagelaten. De vraag is alleen wat laatstgenoemde betreft, welke omstandigheden hem verhinderd hebben om zijn eigen teksten op de opiniepagina’s te schrijven, dan wel te laten schrijven. Hij lijkt zijn kansen daarop te hebben verspeeld, tenzij hij de komende twee jaren van deze coalitie weet te benutten. En in dat geval zet ik mijn kaarten niet op Klaver, maar op Samsom, als hij zichzelf weet te verheffen tot de winnaar van de verkiezingscampagne van 2012.