Tags

,

En toch heb ik een vrije wil (Jutta Chorus, In Nederland/NRC Handelsblad, 23 juni)

De persoonlijke godsband van Greet Hofmans werd blasfemisch gevonden

‘De zeventien conferenties zijn nauwkeurig gereconstrueerd in De geest van het Oude Loo van historicus Han van Bree. Hij hoopt er morgen in Leiden op te promoveren.

‘De organisatie was een rommelige. Sprekers werden een maand van tevoren uitgenodigd – waardoor zij meestal afzegden.[1] Er was voortdurend ruzie tussen de voorbereiders. Thema was steeds: ‘God grondlegger der wereld en daarom onoverwinlijk.’ De persoonlijke godsband van Hofmans (“Ik voel een doorgeving aankomen”) werd blasfemisch gevonden. Zij had een kleine groep volgelingen, buitenkerkelijke christenen en theosofen.’

Aan het eind van deze column wordt vastgelegd dat eind 1991 prinses Juliana aan Rita van Heeckeren voor het eerst weer een kerstkaart stuurde met als boodschap: “Wat waren wij op het Oude Loo toch een bevoorrechte mensen”, “Een voorhoede. Nu zijn er zó veel mensen die zo denken, telkens ontmoet je ze.” Hierop aanhakend kan inderdaad worden opgemerkt dat er in die afgelopen veertig jaar erg veel is veranderd. De conferenties aan het Oude Loo werden gehouden tussen 1951 en 1956 rond gebedsgenezers Greet Hofmans en werden toen gestopt wegens de opschudding die in politiek Den Haag ontstond. Op basis van dit proefschrift wordt ook door Chorus opgemerkt: “Onbegrijpelijk dat dit gezelschap de monarchie op haar grondvesten deed schudden. En niet eens om wat ze deden, maar om wat ze voelden. Ook schrijft Chorus bijna aan het slot: “Arme Juliana. Ze moest door intriges van haar echtgenoot kiezen voor Hofmans of de troon. “Je zwicht voor Bernard”, schreef Erna Mijnssen in 1956 kwaad.

Waarom wordt aan deze tekst op deze plaats aandacht besteed. In de eerste plaats was Greet Hofmans niet alleen een gebedsgenezeres, maar een hoogwaardig medium, een trancemedium. Zij heeft prachtige boodschappen aan de mensheid doorgegeven die nu nog steeds leesbaar zijn. in de tweede plaats er is sprake van een groot misverstand als, zoals in het eerste citaat staat, men denkt dat er sprake is van een ‘persoonlijke godsband’ van Hofmans. Dat is nooit en te nimmer mogelijk aangezien transmediums of ander soortige mediums of channelaars contact hebben met hun persoonlijke gidsen, die of op het eigen, maar iets gevorderede niveau van het medium zelf staan, maar ook Meesters en Lichtwezens kunnen zijn en zij spreken altijd namens de goddelijke Energieën. Er is dus geen enkel medium die direct God laat doorkomen omdat dat simpelweg niet mogelijk is. In dat geval wordt God als een persoonlijke God gezien of ervaren, maar een persoonlijke God bestaat niet. Het hele Uitspansel, de hele Schepping is God zelf. Vandaag de dag weten we dat, maar zelfs Eleanor Roosevelt, die contacten onderhield met koningin Juliana, sprak vanuit haar onbegrip: “I felt that it was almost arrogant to expect to establish with the Almighty a direct and conscious connection.” Wat dit geestelijke of spirituele aspect betreft heeft de huidige wereld zich zeer sterk ontwikkeld en ligt lichtjaren voor op de wereld van de jaren ’50 van de vorige eeuw. Tot slot:

‘Kerkelijke dogma’s en Haagse of internationale politiek waren geen onderwerp op de conferenties, laat Van Bree zien.

Vanwege deze vaststelling kan worden opgemerkt dat Prins Bernard er helemaal naast zat en dat er daarom terecht wordt gesproken over zijn ‘intriges’. Hij heeft een zeer kwalijke rol als gemaal van de koningin gespeeld. God vergeve het hem.

[1] Waarom gebeurde dat?