Tags

, ,

Tsipras belooft Europese leiders ‘definitieve’ oplossing voor schuldencrisis (correspondent, Economie & Politiek/fd, 22 juni) en Positief onthaal voor nieuwe Griekse voorstellen (digitaal)

Voorstel: ‘Eervol compromis om voor altijd einde re maken aan crisis’

Scepsis: Eurolanden eigen geloofwaardigheid plan

Voorbereiding: Voor de EU-top komt eerst de Eurogroep bijeen

‘De eurolanden verwachten van Griekenland een voorstel met ‘geloofwaardige’ besparingen en hervormingen. Dat zou hen in staat stellen het lopende hulpprogramma te verlengen en zo meer dan €10 mrd aan leningen te deblokkeren.

‘Om te onderstrepen dat de Griekse crisis de wereldeconomie niet onberoerd laat, deed de Amerikaanse minister van financiën, Jack Lew, zondag via de televisie een oproep aan de Griekse regering om concessies te doen. Anders dreigt een ‘verschrikkelijke economische neergang’, zei Lew.’

In het vervolg op blog deel 1 kan via deze citaten worden toegevoegd dat enerzijds de beloften van Tsipras nu ofwel een karikatuur betekenen als de verwachtingen die zijn woorden wekken ongegrond blijken te zijn, zodat zijn naam als premier van Griekenland te grabbel wordt gegooid en Griekenland zich zal moeten realiseren dat ze nooit meer een dergelijk stel amateurs aan het bewind kunnen en mogen brengen.

Anderzijds zal het nu de EU als geheel en ook onder druk van de VS, duidelijk moeten zijn geworden dat er grote mondiale belangen op het spel staan omdat er een ineenstorting van de wereldeconomie op het spel staat. Niemand weet namelijk wat er precies gaat gebeuren als de onderhandeling met de Grieken stuklopen en wat de gevolgen wereldwijd zullen zijn. dat is in de letterlijke betekenis een onbeschreven bladzijde in de (moderne maar ook klassieke) menselijke geschiedenis.

Griekenland dient zich nu te beseffen dat ze ofwel meespelen in het mondiale politieke krachtenveld, met alle regels van dien, of zichzelf terugzetten naar de Middeleeuwen en zelf opnieuw een eigen geschiedenis gaan schrijven. Dat zijn de bizarre contrasten van vandaag de dag: Geen natuurrampen die de wereld verzwelgen, maar menselijke fouten die er worden gemaakt, van beide zijden wel te verstaan: economische en bestuurlijke of parlementaire haviken vanuit de eurozone enerzijds en de a-politieke menigte in Griekenland zelf, om met Ortega y Gasset te spreken: ‘de opstand der horden’ (of massa’s).