Tags

, , ,

‘Marktmachten van ziekenhuizen inperken door strengere beoordeling’ (Amsterdam, Economie & Politiek/fd, 19 juni)

‘Fusieverzoeken van ziekenhuizen moeten strenger worden beoordeeld. Op die manier moete de marktmacht van de instellingen worden ingeperkt. Daarvoor pleit het Centraal Planbureau (CPB) in een zogeheten policy brief, met daarin verschillende voorstellen om de zorg doelmatiger te maken. Ziekenhuisfusies worden tot nog toe altijd goedgekeurd door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Volgens onderzoekers van het CPB is dat een slechte zaak, omdat fusies zelden het leveren van betere en doelmatiger zorg tot doel hebben, maar vooral zijn bedoeld om de marktmacht ten opzichte van de zorgverzekeraars te vergroten. Bovendien drijven fusies de kosten van behandelingen op. Het VPB is de zoveelste partij die kritiek heeft op het fusietoezicht. Ook zorgverzekeraars, patiëntenvereniging NPCF en zorgeconomen van de Erasmus Universiteit waarschuwen al voor het gemak waarmee ziekenhuisfusies worden goedgekeurd. Het Planbureau constateert dat het voor de marktautoriteit in de praktijk erg moeilijk is om een fusie tegen te houden.’