Tags

, , ,

Brits Lagerhuis stemt in met EU-referendum (buitenland/Trouw, 10 juni)

‘Het Britse Lagerhuis heeft gisteren ingestemd met het voorstel van premier Cameron om een referendum te houden over het Britse lidmaatschap van de EU. Van de parlementariërs stemden er 544 voor het wetsvoorstel en 53 tegen. De Conservatieven van Cameron en de oppositiepartij Labour zijn voorstander van het referendum. De Schotse nationalisten van de SNP zijn tegen. Volgens minister van buitenlandse zaken Hammond is het laatste woord aan de bevolking.’

In feite geven de Britten hiermee het juiste voorbeeld dat in schril contrast staat tot de hele ontwikkelingsgeschiedenis van de Europese Unie: het laatste woord aan de bevolking. Nationale regeringen, noch de achtereenvolgende Commissies hebben deze stap aangedurfd, of liever: geïnstitutionaliseerd, want dat had moeten gebeuren. Dat gebrek daaraan en dus gemis wreekt zich nu met een structureel wantrouwen tegenover ‘Brussel’. Het is de vraag of dit democratische tekort ooit wordt goedgemaakt. Maar het is nog niet te laat als dit Britse referendum goed wordt aangepakt door een nationaal (langdurig en permanent) debat; als dat debat in Brittannië ook wordt overgenomen door het continent. Laten we na een eerste startpoging tijdens de aanloop naar de Europese Grondwet van 2005 nu een structureel debat op brede basis over de EU houden. Alleen daarmee schieten we wat op. Economisch is de EU immers niet alleen een feit geworden, maar evenzeer een volslagen noodzakelijk gegeven in de globaliserende en geglobaliseerde wereldorde. Zo simpel ligt dat.

Advertisements