Tags

, , , , ,

Wetenschap is dus per definitie elitair (Louise O. Fresco, Opinie/NRC Handelsblad, 3 juni)

Blijkbaar is de stem van een groep als Greenpeace genoeg om twijfel te zaaien

# Een chief scientist zoals de VS en het VK die kennen, is geen luxe maar een garantie voor permanente communicatie tussen politiek en wetenschap.

# Het is in dit licht opmerkelijk dat de voorzitter van de Europese Commissie afgelopen week de positie van de Chief Scientific Adviser heeft afgeschaft en vervangen door een breed wetenschappelijk panel. Junckers voorganger Barroso had Anne Glover nu juist benoemd als hoogste wetenschappelijke raadgever van de EU om het gebruik van wetenschap bij beslissingen waarover onzekerheid bestaat te verbeteren.

# Glover was onder vuur gekomen vanwege haar advies over genetische modificatie dat overigens gebaseerd was op transparantie en wijde wetenschappelijke consultatie. Blijkbaar is de stem van enkele niet-wetenschappelijke groepen als Greenpeace voldoende om twijfels te zaaien. Niet de wetenschap moet gehoord worden, zo zeggen zij, maar “onafhankelijke groepen gericht op het publieke belang”. Zeker moeten regeringen deze groepen horen. Maar naast en niet in plaats van de wetenschap, en bepaald niet onder het mom dat wetenschap een optelsom van meningen is. (…)

Wat heeft Fresco hier over het hoofd gezien? Het feit dat er nogal wat ontwikkelingen binnen de wetenschap bestaan waar commerciële belangen, dus schijn van belangenverstrengeling 1), steeds groter worden en waar wetenschappers worden opgeleid die in dienst komen bij pure commerciële instellingen waar de ethiek niet hoog in aanzien bestaat. Niet alleen is genetische modificatie, zoals hierboven genoemd een treffend voorbeeld waarvan Europa in ethisch opzicht niets moet hebben en de VS alleen maar gefocust is op commerciële winst zonder ethiek een plek te geven, maar dat geldt ook voor de farmacie, dierengeneeskunde met de megastallen, kernenergie en olie- en schaliegasproductie, om maar een willekeurig aantal thema’s te noemen waar de wetenschap een dubieuze rol speelt. En wat te denken aan de voedingsindustrie en tabak verwerking waar allemaal verslavende stoffen in worden aangebracht zodat de toekomstige verkoop geen gevaar loopt. Allemaal ziekmakende producten. En om van chemtrails maar te zwijgen.

Welnu, ik ben er zeker van dat Greenpeace daarop doelt. Als er onder de Commissie-Barroso een CSA is aangesteld die past in het plaatje van het neoliberale beleid van die Commissie, dan gaat alle stekels bij NGO’s overeind staan en dat kritische bewustzijn wordt zo langzamerhand steeds breder gedragen onder de bevolking. Is Fresco daarvoor blind? Dat heeft mogelijk iets met haar hiaat in de huidige wetenschapsbeoefening te maken, mogelijk omdat zij daarmee in haar eigen sector niet mee te maken heeft. Maar als zij zich niet afsluit van wat breed rondzingt in onze samenleving, dan had ze daarvan toch iets moeten opvangen. Jammer dat dat niet gebeurd is. Uit deze tekst kan alleen maar worden opgemaakt dat een zekere wereldvreemdheid haar eigen is (geworden).

Noot 1: recent voorbeeld: http://www.nrc.nl/nieuws/2015/06/13/hoogleraar-vumc-verzweeg-zakelijke-belangen/?utm_source=email&utm_campaign=nieuwsbrief-20150613&utm_content=Binnenland&utm_term=hoofdartikel