Tags

, , , , ,

Hervorming pensioenstelsel cruciaal in onderhandelingen met Griekenland (correspondent, Economie & Politiek/fd, 22 mei)

Compromis: Griekenland wil eerst €7,2 mrd en de discussie over pensioenstelsel doorschuiven

Overleg: Merkel en Hollande spreken op top in Riga in de zijlijn met Tsipras

‘Voor de Syriza-regering van Tsipras is ingrijpen in de oudedagsvoorziening van de Grieken, die grotendeels via staatspensioenen is verzekerd, taboe. Tsipras zegt dat aan zijn kiezers te hebben beloofd. Voor de andere eurolanden en het IMF vormt dit juist een onlosmakelijk onderdeel van zowel de problemen van het land als van de oplossing.’

Het feit dat de huidige radicaal-linkse regering Syriza van Griekenland aan de macht is gekomen door de populistische belofte van taboeverklaring van oudedagsvoorzieningen en staatspensioenen, betekent dat nieuw-moderne opkomende politieke partijen geen notie meer hebben wat de taak van politieke partijen zijn, zoals ons land dat terecht wel kent, namelijk politieke vorming van de eigen leden en programmatische notities maken zodat er consistente en coherente beleidsvisies kunnen worden ontwikkeld.

Syriza had moeten weten dat met een zeer zwakke economie als de Griekse en een groot schuldenprobleem overheidsuitgaven gesnoeid moesten worden om aan de EMU-normen te kunnen voldoen. Of deze partij had de kiezers de belofte moeten doen om direct uit de EU te treden, zodat er in ieder geval weer een nationale munt zou verschijnen (al dan niet de oude drachme), zodat de regering in staat was deze te devalueren. Dat was eerlijker geweest, dan volkomen onuitvoerbare beloften te doen.

Dat in dat verband een hoogleraar als Varoufakis zich heeft laten benoemen, terwijl hij in ieder geval geacht wordt de wet te kennen – zoals iedere ingezetene van welk land dan ook dat geacht te kennen -, is helemaal vreemd. Het gaat er nu niet om de Griekse nieuwelingen in de regering te bekritiseren, maar wel om hierin een bewijs te zien dat oude maar nuttige taken van politieke partijen, zoals hier omschreven, bittere noodzaak zijn en dat geen enkele partij kan functioneren zonder dat de leden die mogelijk gekozen worden tot volksvertegenwoordigers vanaf de basis in de gemeenteraad, tot aan het hoogste en landelijke niveau, onwetend zijn over het eigen staatsrecht, en zeker in deze tijden ook het Europees recht.

En als nieuwe politici die kennis niet in huis hebben, dan moet er een ambtelijk apparaat klaar staan om de nieuw benoemde gezagsdragers, dus aangetreden ministers, deze kennis en politiek infrastructurele inzichten bij te brengen. Dat is dus duidelijk niet gebeurd, en… als het wel gebeurd is en de betrokken ministers hebben daar geen oren naar, dan had de betrokken ambtenaar eigenlijk zijn ontslag moeten indienen, want dan zit hij voor spek en bonen zijn werk uit te voeren. Een ander probleem is het cliëntelisme binnen dit soort landen, zodat een ambtenaar niet om deze redenen opstapt, maar het houdt wel een doeltreffend en efficiënt optreden van Griekse bewindslieden binnen de EU-gremia tegen, terwijl die tijd veel nuttiger besteed kan worden. er is zoveel werk aan de winkel in het Europese Huis.

Het wordt dus tijd om het partijenbestel eens aan een onderzoek te onderwerpen of ze wel duidelijke statuten en huishoudelijke reglementen kennen waarin de politieke vorming een belangrijke plaats inneemt. Als dat niet het geval is dan mag de EU subsidies verstrekken voor die politieke vorming die zo node gemist wordt.