Tags

, , ,

Magie van de EU werkt niet voor Macedonië (Joost van Egmond, buitenland/Het Parool, 20 mei)

Analyse | Macedonië is al sinds 2005 kandidaatlid van de Europese Unie; toetreding lijkt nog lang niet mogelijk

De Europese Unie maakt zich grote zorgen over Macedonië, maar is niet in staat het Balkanland verder te helpen.

‘De EU zag de huidige crisis in Macedonië al jaren aankomen. Keer op keer werd in rapporten gewaarschuwd voor de ziektes waarvan we nu de consequenties zien: geen dialoog tussen regering en oppositie, manipulatie van de media, corruptie, gebrek aan respect voor burgerrechten en een groeiend wantrouwen onder de burgers in de politieke elite.

‘Keer op keer kwam het tot een crisis, en elke keer was die weer iets groter. De EU sprak steeds zijn bezorgdheid uit, maar bleek niet in staat de trend te helpen keren.

‘Het probleem is dat Brussel weinig meer kan doen om Macedonië te lokken. (…)’

In de eerste plaats is het een ernstige vraag waarom dit Balkanland is toegelaten tot de status van kandidaat-lidstaat, terwijl er aan bijna geen enkele formele voorwaarden werd voldaan. Ten tweede heeft het er zelfs geen schijn meer van dat dit land ooit zijn huidige problemen kan oplossen en dus gaan we een tweede Griekenland mogelijk maken door de hand over ons hart te strijken.

Dit zijn dus de bewijzen dat de Europese Commissie het uiteindelijke doel heeft alle – op Rusland na – Europese landen tot lid van de EU te maken, omdat het voor dit neoliberale bolwerk als ideaal geldt om heel Europa te verenigen, ook al is dat een pure utopie. De Commissies die hiervoor – deze uitgezette maar informele beleidslijn – verantwoordelijk zijn hebben ook de chaos van dit moment op alle beleidsaspecten op hun conto staan.

Wanneer wordt er eindelijk een realistisch toelatingsprocedure aangehouden, in plaats maar illusoir te hopen dat het ooit eens goed komt met al die lidstaten. Als schoolvoorbeeld Turkije, met een veel langere periode als kandidaat-lid, terwijl niemand dat ziet gebeuren, behalve als een wensdroom van de Commissie zelf, omdat haar politieke macht daarmee wordt uitgebreid. Ophouden met die flauwekul!