Tags

, , , ,

Shell komt met klimaatrapporten (Wilco Dekker, Ten eerste/de Volkskrant, 16 mei)

Onder druk van aandeelhouders meldt Shell vanaf volgende jaar wat de klimaatverandering voor de oliemaatschappij betekent.

‘Shell gaat met ingang van 2016 rapporteren wat de klimaatverandering betekent voor de toekomstige resultaten van het bedrijf. Zo wordt jaarlijks gemeld wat de invloed is op het verdienmodel van Shell van maximaal 2 graden opwarming van de aarde, de veilige grens zoals vastgesteld door het klimaatpanel van de Verenigde Naties.

‘Ook wordt bekeken of de bonus voor de top deels afhankelijk moet worden gesteld van hoe Shell omgaat met de klimaatverandering. Grote beleggers die aandringen op zo’n rapportage, zijn aangenaam verrast door deze ‘zeer belangrijke’ stap van de olie- en gasreus.

‘Daarvoor zou het bedrijf jaarlijks informatie moeten geven over het beperken van CO2-uitstoot en de investeringen in duurzame energie. Ook moet duidelijk worden hoe Shell zich houdt onder de scenario’s van het IEA (waarvan de 2 graden opwarming de bekendste is) en welke standpunten het bedrijf inneemt over klimaatverandering.

‘Het voorstel hangt samen met de discussie over de carbon bubble: de notie dat oliebedrijven hun waarde zullen verliezen als de effecten van de klimaatopwarming zich gaan manifesteren. Shell-topman Ben van Beurden gelooft daar niet in, benadrukte hij in januari nog eens in een interview met de Volkskrant, omdat er de komende decennia grote behoefte zal blijven aan olie en gas.’

Deze laatste opmerking van Van Beurden dat de komende decennia grote behoefte zal blijven aan olie en gas is natuurlijk nergens op gebaseerd en valt ook niet vast te stellen – dan wel waargemaakt – omdat de moderne economie verslaafd is aan energie, en niet per se aan olie en gas. Wel zal nu worden onderzocht eigen investeringen in duurzame energie en dat mag als winst worden opgemerkt. Want ook Shell weet natuurlijk dat er een transitie gaat plaatsvinden naar duurzame energiebronnen, alleen probeert dit bedrijf dan kantelmoment zo ver mogelijk vooruit te schuiven in de tijd en dat is redelijk logisch in het huidige marktdenken.

Maar houdt Shell ook rekening met onverwachte ontwikkelingen die het denkbaar maken dat op korte termijn afscheid moet worden genomen van olie en (schalie)gas? Nee dus, is het antwoord. Dat tekent de kortzichtigheid van denken in de bedrijfsleiding. Daarom mag erop worden gehoopt dat Sylvia van Waveren namens de Nederlandse institutionele beleggers scherper zal reageren en ook zelf afstand zal nemen van vertraging van de transitie:

‘Is het daarom niet verrassend dat Shell nu het voorstel van de aandeelhouders omarmt? ‘Nee hoor’, zegt Sylvia van Waveren van Robeco, die komende dinsdag namens Nederlandse institutionele beleggers het woord zal voeren op de aandeelhoudersvergadering. ‘Wat Van Beurden zei, is een feit: er zal behoefte blijven aan olie en gas. Dat betekent niet dat Shell niet verantwoord bezig zou zijn met de klimaatverandering. Dat is het wel’, zegt Van Waveren, onder meer verwijzend naar de plannen van het bedrijf voor CO2-opslag in de grond. ‘Shell verdient een compliment, ook voor het omarmen van dit voorstel.’

Van Waveren stelt zich dus veel te zwak op en dat namens ons als institutionele inbrengers van pensioenpremies. Shell zoekt met het huidige beleid de problemen in toekomst zelf op en dat zal zich gaan wreken. Shell is bij dezen gewaarschuwd: ga op veel effectievere duurzame energie over en blijf verder van olie en gas af.