Tags

, , , ,

‘Dat ik als bastaard werd gezien, heeft me een enorme drive gegeven’ (Gijs Herderscheê en Ariejan Korteweg, Ten eerste/de Volkskrant, 16 mei)

Interview Jesse Klaver, de nieuwe leider van GroenLinks

‘Links krimpt en er is strijd om de hegemonie. Wilt u daarin een rol spelen?

‘De strijd tegen het economisme, dat is de opdracht voor linkse politiek. Links is te ver meegegaan in de beeldvorming over hoe de wereld in elkaar zit: alle heil van economische groei, de overheid moet kleiner, groei en banen als antwoord op alles. Maar wat voor groei, wat voor banen? We moeten het speelveld vergroten.’

Het tij lijkt voor links ongunstig, de roep is eerder om verkleining van de overheidsbemoeienis.

‘De overheid mag best groeien. Links brengt dat standpunt niet naar voren, uit angst voor potverteerder te worden uitgemaakt. Al noem je me zo, het maakt me niks uit. Bovendien: de inkomsten kunnen stijgen. Door vermogens zwaarder te belasten, net als multinationals, brievenbusfirma’s en milieuvervuiling door bedrijven.’

Heel mooi om tegen het economisme te zijn en de analyse dat links te ver meegegaan is in de beeldvorming over hoe de wereld in elkaar zit, maar dat zijn standpunten die pas actueel of relevant worden wanneer de economie hersteld is – en niet alleen wereldwijd – maar ook de schuldencrisis, met name in de eurozone, voorbij en opgelost is. Als deze vragen – wanneer is de crisis voorbij? – niet gesteld worden, dan worden, zoals in dit interview aan de orde is, alle opmerkingen en alle ideale toekomstbeelden even grote speculaties zoals door de nieuwe, in januari van dit jaar aangetreden Griekse regering te berde zijn gebracht. Zij hebben zich inmiddels ruim gemanifesteerd als de politieke pubers onder de Europese regeringsleiders en ministers.

We nemen maar aan dat GroenLinks die valkuil wil vermijden of voorkomen dat zij ook in die val van euforie trappen. Maar dan zal niet alleen GL, maar heel links en ook alle partijen die zich rechts posteren met bij hen de volledige steun aan alle bezuinigingsoperaties en sanering van overheidsfinanciën. Daarin staat links terecht anders in aangezien zij niet neoliberaal zijn. Maar we hebben nu met EMU-normen te maken, en dus ook de linkse partijen in ons land. De stelling moet luiden dat die EMU-normen ter discussie kunnen worden gesteld als de economische groei in de EU betekent dat geen noodzaak meer is om verder te bezuinigen. Pas op dat moment kan de politiek afkondigen dat ‘genoeg genoeg is geweest’. Niet eerder. Anders wordt het weer een staaltje van volksverlakkerij. En met name ook de volgende passage maakt dat er twijfels bestaan bij het ‘degelijke’ denken van GroenLinks in dit interview:

Uit wie bestaat die onderstroom?

‘Uit mensen die durven te twijfelen aan de mythes van de afgelopen jaren. Waarom is het slecht als de overheid groeit, waarom zou economische groei altijd goed zijn? Dat zijn mensen die Tegenlicht kijken, Joris Luyendijk lezen, nieuwsgierig zijn naar Piketty, bewust hun voedsel kiezen, meedoen in energiecorporaties of zelf energie opwekken.’

Het probleem is namelijk dat het volkomen irreëel is om te veronderstellen dat er sprake was van ‘mythes van de afgelopen jaren’. Daar was geen sprake van want anders hadden niet zoveel burgers gedwongen om zo onder de armoede van bezuinigende overheden te lijden. En dat is een waarheid die in dit hele interview niet aan de orde komt en dat valt de beide redacteuren te verwijten. Zij gingen teveel in Klavers euforie van benoeming mee.