Tags

, ,

Het is Poetins oorlogscult die het Westen afschrikt (Wil van den Bercken (slavist en oud-docent Ruslandkunde UU), Opinie & Debat/de Volkskrant, 9 mei)

Overwinningsdag | Het is jammer dat westerse leiders zaterdag niet in Moskou de overwinning op Hitler meevierden. Maar Vladimir Poetin gaf ze veel redenen om weg te blijven.

http://www.volkskrant.nl/opinie/het-is-poetins-oorlogscult-die-het-westen-afschrikt~a4009869/?akamaiType=FREE

# ‘De oude conspiratieve visie op het Westen is weer de ideologische basis voor stimulering van vaderlandsliefde en uitbreiding van de wapenindustrie. En natuurlijk wordt de ‘antifascistische’ strijd in Oost-Oekraïne geheel in dit perspectief van westerse dreiging geduid.

# ‘Het lijkt of de Koude Oorlogspropaganda uit de jaren zestig en zeventig is teruggekeerd. Toch is er een belangrijk verschil. De Sovjetpropaganda had nog een interne logica en achteraf gezien zelfs een bepaalde ideologische romantiek, in tegenstelling tot de huidige journalistieke leugenachtigheid. Die communistische propaganda was holle retoriek die de meeste Russen totaal onverschillig liet. Mijn toenmalige docenten aan de Universiteit van Leningrad konden werkelijk niet begrijpen dat ik als slavist Sovjetkranten als onderzoeksthema voor een proefschrift had verkozen boven de klassieke Russische literatuur.

# ‘Anders dan de oersaaie propaganda onder Brezjnev is de huidige Poetinistische propaganda kwaadaardiger en leugenachtiger, vanwege het hergebruik van oorlogstermen als fascisme en banderisme (de Oekraïense verzetsbeweging tegen Stalin). Daarmee worden emoties bespeeld die de oudere Russische bevolking als reëel bedreigend heeft ervaren en daarom herkent. Nu is er geen concrete bedreiging van het Russische territorium, ook niet door de NAVO. Al heeft de NAVO wel een politiek-psychologische fout gemaakt door de optie voor een NAVO-lidmaatschap van Oekraïne en Georgië open te houden. Hiermee heeft men ongewild Poetin een, zij het volstrekt onterecht uitgebuit, propaganda-argument geleverd voor zijn militaire politiek ten aanzien van Oekraïne.

# ‘Het is de expliciet-militaire cultus, de rituele verheerlijking van wapentuig en de kolonnes robotachtige soldaten die de militaire parade op het Rode Plein psychisch ondraaglijk maken voor nuchtere waarnemers. Zo bezien is het wel terecht dat westerse leiders zich niet laten gebruiken voor een puur militaire show zonder politiek-morele diepgang. Er zijn menswaardigere manieren om de tragiek van de oorlog te herdenken en de vreugde van de overwinning te vieren. Namelijk die waarbij niet militair machtsvertoon centraal staat maar koestering van vrijheid en democratie.’

Rusland is een ontwikkelingsland geworden met een loodzware krijgsmacht, maar wat wil een ex-wereldmacht die nu alleen nog op olie en gas drijft en daarom een ontwikkelingsland is geworden. Als het Westen daarvan schrikt, dan is er ook geen greintje zelfrespect meer over gebleven en verkeren met name de propagandisten van een fors herstel van de krijgsmacht in een identiteitscrisis, al dan niet met gebroken geweertje.

Dit ouderwetse begrip van vóór wo2 speelt namelijk nu geen enkele rol meer: deze wereld lokt geen oorlogen meer uit, laat staan een wo3 omdat die inherent onmogelijk is. Het wordt de vernietiging van de aarde zelf. Dat laat geen bevolking toe met onze huidige peilingstechnieken. De regeringsleiders hebben dus het nakijken. En Poetin wordt gewoon afgezet als hij het zover laat komen. Daarom alleen maar retorische propaganda op zo’n Russische Overwinningsdag!

Advertisements