Tags

, , , , ,

De spirituele Wet van Vrijheid, ter afsluiting van deze Bevrijdingsdag 2015, luidt als volgt:

‘Vrijheid biedt de ruimte om te groeien en zich te ontwikkelen, om te leren functioneren op een manier die anderen hun vrijheid en ruimte geeft om te groeien, met de bedoeling dat zij op hun beurt weer anderen vrij maken. Vrijheid is geen uiteindelijke staat van zijn, maar een zich steeds uitbreidende beweging van elkaar de ruimte geven om ruimte te geven aan anderen, om meer ruimte te creëren voor weer anderen, die nog moeten komen.’ [Paul Shockley, 2007, p.68]

Het mooie van deze formulering is dat het met deze spirituele invulling van de vrijheid niet alleen gaat om individuele vrijheidsbeleving, maar vooral de collectieve: ‘met de bedoeling dat zij op hun beurt weer anderen vrij maken’ en ‘beweging van elkaar de ruimte geven om ruimte te geven aan anderen, om meer ruimte te creëren voor weer anderen, die nog moeten komen.’

De vrijheidswens van een mens is dus alleen geoorloofd en toegestaan als de eigen vrijheid mede leidt tot vrijheidsverruiming voor of van de ander. Vrijheid leidt tot nieuwe levensdimensies van vrijheidsbeleving van anderen, zodat het nooit ten koste mag gaan van de medemens (in biologische zin) of medeburger (het individu in de publieke ruimte). Duidelijker kan het vrijheidsbegrip niet omschreven worden.