Tags

, , ,

Werknemers zien als mede-eigenaars (Peter van Lieshout, Opinie & Dialoog/fd, 28 april)

‘Het ligt voor de hand om nog een stap te zetten: medewerkers zien als mede-eigenaren en daarmee ook als medeaandeelhouder. In veel bedrijven is al heel lang een ontwikkeling gaande waarbij innovatie minder gebaseerd is op wat een afdeling R&D bedenkt; nieuwe dingen die dan door een grote productiefaciliteit op basis van werkinstructies worden gemaakt. Innovatie wordt steeds meer een verantwoordelijkheid van de lijnorganisatie en niet van stafdiensten. Innovatie is steeds meer een continu proces en vraagt de inzet van iedereen. Ook een werknemers met een mbo-opleiding wordt gevraagd mee te denken over een permanente verbetering van de manier waarop hij zijn taken kan uitvoeren. De logische vervolgstap is dat, als iedereen medeverantwoordelijk is voor innovatie, zij ook een wezenlijke rol vervullen bij de vormgeving van het bedrijf, en daarmee ook als mede-eigenaars moeten worden gezien.’

Met dit vervolgdeel op de voorgaande blog zal het duidelijk zijn dat dit het toekomstig bedrijfsmodel is, aangezien de huidige top-down structuur niet meer voldoet. En niet alleen dat uit het oogpunt van de klassieke bedrijfseconomie, maar als iedereen betrokken wordt in het aandragen van innovatieve nieuwe ideeën, dan houdt het bedrijf zich volautomatisch ‘in de innovatieve stand’, alhoewel er geen robot aan te pas hoeft te komen, hoewel er op een gemiddelde productievloer al vele robots geïnstalleerd zijn. Maar de conclusie is dat robots nooit de innovatieve factor zullen zijn, want dat is alleen weggelegd voor de mens. Natuurlijk: de invoering van de robot was een innovatieve revolutie, maar de robot functioneert naar de mate waarin het is geprogrammeerd. Het blijft een automaat, die mechanisch doet waarvoor hij geprogrammeerd, ingesteld is. Nieuwigheden worden alleen door menselijke denk- en creatieve kracht ingevoerd en daarmee blijft de mens altijd de baas van de robot. Overigens geen misverstand: robots bestaan natuurlijk ook in nieuwe generaties, net zoals iPads.