Tags

, ,

Sommigen zijn meer ongelijk dan anderen (Casper Thomas, De Groene Amsterdammer, 23.4.2015)

Economische wetten zijn geen natuurkrachten, want ze worden door mensen gevormd. Ongelijkheid is niet de onvermijdelijke uitkomst van het vrijemarktkapitalisme. De grootte van de kloof tussen arm en rijk is een politieke keuze.

‘Hier is nog een gedachte die de huidige gevoeligheid voor economische ongelijkheid illustreert. Als de top van ABN Amro zich een aantal jaar geleden die ton loonsverhoging had willen toe-eigenen, was er dan ook zó veel ophef over ontstaan? Waarschijnlijk niet. Onvrede over ongelijkheid is een smeulend vuurtje. Gooi er een blok op, en de vlammen slaan direct uit. Wie dan nog beweert verbaasd te zijn over de maatschappelijke reactie op honderdduizend euro erbij, terwijl de rest van het bedrijf op de nullijn wordt gehouden (zoals de inmiddels afgetreden ABN-commissaris Peter Wakkie deed), heeft een gemankeerde maatschappelijke thermometer.’

Een volkomen juiste constatering, deze laatste zin. Maar wanneer krijgen de bankiers dat eens door?