Tags

, , , ,

De rijken worden rijker: Klopt dat wel? (Daan Ballegeer, Weekend/fd, 18 april). Nog niet beschikbaar als link op de site.

Inkomensongelijkheid Thomas Piketty

Kritiek op de bestseller ‘Kapitaal in de 21este eeuw’ zwelt aan

‘Hoogleraar economie David Weil van Brown University heeft moeite met Piketty’s definitie van ‘kapitaal’ als activa die vrij kunnen gekocht en verkocht worden. Dit sluit pensioenuitkeringen uit, schrijft Weil in het onderzoeksartikel ‘Capital and Wealth in the 21st Century’. ‘Pensioenstelsels zijn typisch progressief, wat betekent dat de lagere inkomens relatief meer uitkeringen krijgen.’ Dat draagt dus bij aan een vertekend beeld van de vermogensevolutie.’

Dit citaat uit de subtekst ‘Andere kritiek’ toont het onevenwichtige karakter van de kritiek op Piketty. Dat pensioenstelsels typisch progressief zijn, en dus bijdragen aan een vertekend beeld van de vermogensevolutie, is natuurlijk grote onzin omdat de pensioenuitkeringen niet bijdragen aan een verkleining van inkomensongelijkheid.

De hele tekst van dit artikel vormt een droeve poging van economen wereldwijd om Piketty onderuit te halen en dus allemaal neoliberale economen. Ze kunnen het dus niet hebben dat Piketty zo is aangeslagen bij het grote publiek. En dat verschijnsel hoort ook bij deze wereld.

Advertisements